همایش ملی ارزش ها و اخلاقیات در مدیریت

معرفی
اخلاقیات در مدیریت

 

محورهای همایش

مفاهیم و چارچوب ها

- نظریه ها، رویکردها، الگوها و استراتژی های اخلاق سازمانی

- دیدگاه ها و  مدل های اخلاق مدیریتی

- الگوهای عملی و  کاربردی اخلاق حرفه ای و سازمانی

- نظریه ها، رویکردها و استراتژی­های اخلاق در محیط کار

 

اخلاق مدیریتی در آموزه های دینی و سیره معصومان (ع) و متون ادبی

- عقلانیت دینی در اخلاق مدیریتی

- مبانی دینی در اخلاق مدیرتی

- آسیب شناسی اخلاق مدیریتی از منظر دینی

- موانع ارتقای اخلاقی در مدیریت  و راهکارهای ارتقاء آن از منظر دینی

- بررسی تطبیقی اخلاق مدیریتی دینی با سایر مکاتب و ادیان

-  اخلاق کاربردی و اخلاق حرفه­ای از منظر مدیریتی  دینی

- خودکنترلی و هوش فرهنگی در اخلاق مدیریتی دینی

- اخلاق مدیریتی دینی در متون ادبی و تاریخی

 

اخلاق حرفه ای در آموزش عالی

- نقش آموزش­های رسمی و غیررسمی در ارتقاء اخلاق حرفه­ای

- معیارها و مؤلفه­های ارزیابی اخلاق حرفه­ای در آموزش عالی

 

روش شناسی اخلاقیات در مدیریت

- روش شناسی مطالعات اخلاقیات در سازمان ها

- مطالعات تطبیقی اخلاق حرفه ای، سازمانی و کسب و کار

- فرا تحلیل تحقیقات انجام یافته در حوزه اخلاق در محیط کار

 

مدیریت اخلاقیات

- سیاست­ گذاری و خط مشی­­گذاری اخلاقی در سازمان ­ها

- مدیریت تعارضات اخلاقی در سازمان ها

 

کاربردهای اخلاقیات مدیریت در سطح ملی

- سازمان های اخلاقی در کسب و کار

- اخلاقیات و رفتار شهروندی سازمانی

- اخلاقیات و بهرهوری منابع انسانی

- اخلاق حرفه ای و اعتماد آفرینی

- مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای

 

آینده اخلاقیات در مدیریت

- اخلاق مدیریتی در سازمان­های هزاره سوم

- اخلاق حرفه ای و اعتماد سبز

- توسعه فرهنگی و اخلاق مدیریتی

- توسعه پایدار و اخلاق مدیریتی

- چالش­ها و چشم انداز­ها و راهکار­های اخلاقی در محیط کسب و کار 

محورها
اخبار
دسترسی سریع
تاریخ های مهم

 

ارسال متن کامل مقاله:
از 1391/05/01 تا 1391/08/20
داوری متن کامل مقاله :
از 1391/08/20 تا 1391/09/05
نتایج نهایی متن کامل مقاله:
از 1391/09/05 تا 1391/09/10
ثبت نام فردی شرکت کنندگان:
از 1391/08/30 تا 1391/09/12
ثبت نام گروهی شرکت کنندگان:
از 1391/08/10 تا 1391/09/05  

 

اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه ازاد اسلامی واحد بناب
روزهای کنفرانس:
از 1391/09/22 تا 1391/09/23
دبیر : پرفسور سید مهدی الوانی
دبیر علمی : پروفسور سید مهدی الوانی
دبیر اجرایی : Dr. یوسف بیگ زاده
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک