دومین سمینار ملی شیمی کاربردی ایران

راهنمای تهیه مقالات سمینار

راهنمای تهیه مقالات سمینار

 

نکات کلی:

دریافت مقالات صرفاً از طریق سایت سمینار خواهد بود. پیش از نگارش مقاله به نکات زیر توجه فرمایید:

1. از هر شرکت کننده به ازای پرداخت حق ثبت نام حداکثر دو مقاله پذیرفته می شود.برای ارسال بیش از دو مقاله، 30 درصد حق ثبت نام به ازای هر مقاله (تا سقف 3 مقاله مازاد) به هزینه ثبت نام اضافه خواهد شد. گواهی کنفرانس فقط به نام ارائه‌دهنده مقاله صادر می‌شود.

2. هر مقاله فقط یک ارائه‌دهنده می‌تواند داشته باشد که لازم است در کنفرانس ثبت نام، هزینه‌های مربوطه را پرداخت و مقاله را از طریق وب‌سایت ارسال نماید.

3. نویسندگان همکار مقاله فقط در صورت ثبت نام و پرداخت هزینه‌ها مجاز به شرکت در کنفرانس خواهند بود.

4. مقالات باید محتوای پژوهشی داشته و شامل یافته‌های نوین در زمینه‌ محورهای همایش باشند.

5. مقالات ارسالی نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا چاپ شده باشند.

6. مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده مسئولاست. با توجه به اینکه مقالات بدون ویرایش در مجموعه مقالات سمینار چاپ خواهند شد، لذا خواهشمند است قواعد نگارش و فرمت سمینار در تهیه آنها کاملا رعایت شود.

توجه: دبیرخانه سمینار از پذیرفتن مقالاتی که مطابق دستور العمل ذکر شده (فرمت سمینار) تهیه نشده باشند معذور است.

7. مقالات این سمینار بصورت مقاله کامل و به زبان فارسی بوده و حداکثر در 5 صفحه بصورت دو ستونی خواهد بود (لطفا از ارسال مقاله به زبان انگلیسی خودداری گردد).

برای تهیه مقالات خود از فرمت فایل مقاله زیر استفاده کنید (برای راحتی کار نویسندگان محترم نمونه فایل مقاله آماده شده است که می توانند متن خود را در هر قسمت از مقاله با انتخاب آن قسمت و pasteبصورت Merge Formatting (M)وارد نمایند).

 

فرمت فایل مقاله

 

مقاله باید با بخش های زیر تنظیم شود. لطفا ترتیب بخش ها را تغییر ندهید.

 ـ عنوان مقاله

ـ نام و نشانی دقیق محل کار نویسندگان

ـ چکیده

ـ واژه­ های کلیدی

ـ مقدمه

ـ بخش تجربی (شامل مواد، دستگاه­ها و روش­ها) و / یا بخش نظری (اصول نظری مقاله)

 ـ نتایج و بحث

 ـ نتیجه ­گیری

 ـ فهرست نمادها (در صورت لزوم)

 ـ قدردانی

 ـ مراجع

 ـ عنوان مقاله، نام و نشانی نویسندگان، چکیده و واژه ­های کلیدی همگی به زبان انگلیسی (در یک صفحه و در انتهای مقاله)

 

متن مقاله

فایل مقاله با برنامه Word(ترجیحا 2010 و بالاتر) در صفحه A4با قلم بی زر (B Zar) نازک، اندازه 12 به صورت دو ستونی، فاصله سطرها 1، حاشیه­ ها از بالا و پایین 2.5 سانتی­متر، فاصله ­ها از راست و چپ 2 سانتی­متر تنظیم شود. کلمات انگلیسی با Times New Roman، اندازه 10 تایپ شوند.

 

عنوان ­ها

عنوان اصلی مقاله با حداکثر 15 واژه گویا و کوتاه با قلم بی تیتر B Titr)) 16، و عنوان بخش ­های اصلی بی تیتر  12 و زیر بخش ها به ترتیب بی تیتر 10 و بی تیتر 8 تایپ شوند. 

تذکر: عنوان­ های بخش ­ها و زیربخش­ ها شماره گذاری نشوند.

 

نام و نشانی نویسندگان

اسم نویسندگان با قلم بی زر (B Zar)، اندازه 14 نوشته شده و نشانی دقیق محل کار هر یک از نویسندگان با قلم بی زر، اندازه 10 با شماره گذاری تایپ شود. چنانچه محل کار چند نویسنده یکسان است اسامی نویسندگان با کاما جدا شود. نشانی آنها با شماره­ گذاری یکسان نوشته شود.

نویسنده مسئول با * مشخص شده و ایمیل وی در پانوشت صفحه اول آورده شود. همچنین ارائه دهنده مقاله بصورت زیرخط دار نوشته شود.

 

چکیده و واژه ­های کلیدی

چکیده باید دارای 100 تا 300 واژه بوده و با قلم بی زر (B Zar)، اندازه 12 و به صورت ایتالیک تایپ شود.

واژه­ های کلیدی 3 تا 6 واژه ­ای هستند که در چکیده از آنها استفاده شده است. واژه­ های کلیدی نیز با قلم بی زر، اندازه 12 و به صورت ایتالیک تایپ شوند و بین آنها کاما قرار گیرد.

 

معادلات ریاضی و شیمیایی

معادلات ریاضی باید با Equation Editorدر نرم­ افزار Wordتایپ شده و واکنش ­های شیمیایی با برنامه Chem Officeیا نرم افزارهای مشابه رسم شوند. عددها و زیرنویس ­های فرمول ­ها باید فارسی باشد و معادلات باید به ترتیب استفاده در متن مقاله و در داخل پرانتز شماره ­گذاری شوند. و در ارجاع به آنها شماره مقاله درون پرانتز استفاده شود (نمونه: معادله (4))

 

جدول­ ها

جدول­ ها با قلم بی زر نازک، اندازه 11 با نوشته­ ها و اعداد فارسی تایپ شود و هر جدول در محل مناسب خود در متن مقاله قرار گیرد. کمیت­ ها در جدول­ ها باید دارای واحد باشند.

جدول­ ها باید به ترتیب استفاده در مقاله شماره­ گذاری شوند و عنوان هر جدول با قلم بی زر ضخیم، اندازه 9 در بالای جدول تایپ شود و ارجاع به جدول نیز با شماره صورت گیرد. (نمونه: جدول (4))

 تذکر: هر جدول باید در مناسب ترین محل مرتبط با آن در متن اصلی مقاله قرار داده شود.

 

شکل­ ها، نمودارها و منحنی ­ها

نمودارها با برنامه isisو Exelرسم شود. عددها و بغل نویس ­های (برچسب­ های محورها) نمودارها به فارسی و با قلم بی زر ضخیم، اندازه 9 تایپ شوند. کمیت­ ها در برچسب­ ها باید دارای واحد باشند. هر شکل در جای خود در متن Wordمقاله گنجانده شود.

شکل­ ها باید به ترتیب استفاده در مقاله شماره­ گذاری شوند و عنوان هر شکل با قلم بی زر ضخیم، اندازه 9 و زیر شکل تایپ شود. ارجاع به شکل نیز با شماره انجام شود (نمونه: شکل (4)).

تذکر:تصویرها و عکس ­ها بایستی در قالب JPEGذخیره شود.

تذکر:ذکر مرجع برای جدول و شکلی که مربوط به کار نویسنده نباشد، الزامی است.

تذکر: هر شکل باید در مناسب ترین محل مرتبط با آن در متن اصلی مقاله قرار داده شود.

 

مراجع

ـ مراجع به ترتیب استناد در متن و داخل کروشه شماره ­گذاری شود. نویسنده باید فرمت مراجع را مطابق نمونه­ های زیر با دقت رعایت نماید و فهرست آنها را که به ترتیب شماره مرتب شده است در انتهای مقاله و در محل مناسب قرار دهد. شماره ها باید در داخل کروشه قرار گیرند.

نمونه ها ی مراجع:

 مقاله ­های غیرفارسی

[1] Say, R.; Erdem, M.; Ersoz, A.; et al.Biomimetic catalysis of an organophosphate by molecularly surface imprinted polymers. Appl. Catal. A, 2005, 286: 221-225.

 

 مقاله ­های فارسی

[2] دانشور، نظام الدين؛ عابر، سهيل؛ سيد دراجی، مير سعيد؛ زارعی، محمود؛ رسولی فرد، محمدحسين؛  فرآيند اکسايش آب فوق بحرانی و کاربرد آن در تصفيه پسابهای صنعتی، نشريه شيمی و مهندسی شيمی ايران، 1387، (6)33: 71 تا 82.

 کتاب های خارجی

[2] Kutal, C. and Serpone, N.  Photosensitive metal organic systems: Mechanistic principles and applications; American Chemical Society: Washington, DC. 1993.

 

 کتاب های فارسی

[4] افرابندپی، الیاس؛ مبانی ویژگی­های کاغذ، انتشارات علمی و کشاورزی، تهران، 1382، ص. 392.

 

 

دسترسی سریع
تاریخ های مهم

ارسال متن کامل مقاله و ثبت نام اولیه:
از1395/12/15 تا  1396/4/30

نتایج پیش داوری مقالات:

   1396/5/10    

نتایج نهایی داوری مقالات:

   1396/5/20

واریز هزینه و ثبت نام نهایی:

از1396/3/16 تا  1396/5/25

ثبت نام با تأخیر همراه با هزینه اضافی:

از1396/5/26 تا 1396/6/1

 

اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه زنجان
روزهای کنفرانس:
از 1396/06/05 تا 1396/06/06

با همکاری انجمن شیمی ایران

دبیر : دکتر محمد حسین رسولی فرد
دبیر علمی : دکتر میر سعید سید دراجی
دبیر اجرایی : دکتر رحمت اله پورعطا
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک