سومین سمینار ملی شیمی کاربردی ایران

جدول زمانی ارائه مقالات

بسمه تعالی

لیست کد مقالات ارائه شده برای سخنرانی سومین سمینار شیمی کاربردی ایران

سه شنبه 6 شهریور و چهارشنبه 7 شهریور

 

چهارشنبه صبح (آمفی 2)

چهارشنبه صبح (آمفی 1)

ردیف

سه شنبه بعدازظهر (آمفی 2)

سه شنبه بعدازظهر (آمفی 1)

ردیف

195T8

141T1

1

99T5

1110T

1

209T2

143T12

2

100T5

21T5

2

215T2

148T3

3

101T3

22T12

3

219T11

159T6

4

118T6

29T9

4

228T10

161T3

5

124T1

33T9

5

244T6

170T3

6

130T9

38T11

6

257T6

178T1

7

134T5

91T1

7

258T3

188T12

8

     
 

لیست کد مقالات ارائه شده برای پوستر سومین سمینار شیمی کاربردی ایران

چهارشنبه 7 شهریور بعدازظهر

ردیف

چهارشنبه 7 شهریور صبح

ردیف

سه شنبه 6 شهریوربعدازظهر

ردیف

187T1

1

93T6

1

6T3

1

189T3

2

94T6

2

12T3

2

190T3

3

95T5

3

13T6

3

191T6

4

96T11

4

14T11

4

193T3

5

97T6

5

16T6

5

194T9

6

98T13

6

19T1

6

196T13

7

103T3

7

20T4

7

197T3

8

104T3

8

26T3

8

198T3

9

105T13

9

27T6

9

201T10

10

106T3

10

28T6

10

202T16

11

107T4

11

30T6

11

204T14

12

108T5

12

31T6

12

205T3

13

109T2

13

32T3

13

206T11

14

110T10

14

34T14

14

207T3

15

111T13

15

37T14

15

208T5

16

112T3

16

39T6

16

210T3

17

114T3

17

40T6

17

211T13

18

119T3

18

41T3

18

214T14

19

121T5

19

43T5

19

216T16

20

122T3

20

44T15

20

217T13

21

123T3

21

45T15

21

218T13

22

125T1

22

47T11

22

220T2

23

126T2

23

48T11

23

221T3

24

127T1

24

49T16

24

222T6

25

128T4

25

50T5

25

223T6

26

131T5

26

51T3

26

224T6

27

132T2

27

52T11

27

225T12

28

135T3

28

53T2

28

229T2

29

137T6

29

54T3

29

233T6

30

138T7

30

55T6

30

235T1

31

139T12

31

56T5

31

236T11

32

140T14

32

57T2

32

237T3

33

142T6

33

58T5

33

238T3

34

144T6

34

59T5

34

239T10

35

145T5

35

60T13

35

240T10

36

146T13

36

62T16

36

241T3

37

147T3

37

63T3

37

242T3

38

151T2

38

64T3

38

243T2

39

152T3

39

67T10

39

245T3

40

153T13

40

68T3

40

246T6

41

154T3

41

69T1

41

247T3

42

155T10

42

70T11

42

249T5

43

158T3

43

71T3

43

250T5

44

160T6

44

72T5

44

251T3

45

162T14

45

73T16

45

353T6

46

163T14

46

74T5

46

256T4

47

164T6

47

75T11

47

266T5

48

165T6

48

76T11

48

270T15

49

168T14

49

77T6

49

271T15

50

169T6

50

78T11

50

65T3

51

171T12

51

79T5

51

 

 

175T4

52

80T1

52

 

 

176T11

53

82T6

53

 

 

177T1

54

83T15

54

 

 

179T4

55

84T15

55

 

 

180T2

56

86T5

56

 

 

181T6

57

87T3

57

 

 

182T13

58

89T12

58

 

 

183T11

59

90T9

59

 

 

184T3

60

92T16

60

 

دسترسی سریع
تاریخ های مهم

ارسال متن کامل مقاله و ثبت نام اولیه: از 96/12/15 تا 97/4/15

توجه: نظر به استقبال متقاضیان، ارسال مقاله در روزهای سی و سی و یکم تیر ماه تمدید شد.

نتایج داوری مقالات: تا: 97/5/7

نتایج نهایی داوری مقالات: تا 97/5/14

ثبت نام و واریز هزینه : 97/3/10 تا 97/5/20

اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه بوعلی سینا
روزهای کنفرانس:
از 1397/06/06 تا 1397/06/07

این سمیناردر قلمرو علم شیمی کاربردی و بمنظور ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی محققان و اساتید دانشگاه در بخش صنعت و در بخش دانشگاه است. پس از دو سال برگزاری موفقیت آمیز که با استقبال گسترده دست اندرکاران این رشته برگزار شد، اینبار این سمینار در دانشگاه بوعلی سینا و توسط دانشکده شیمی این دانشگاه برگزار می شود. این موضوع به تصویب انجمن شیمی ایران و هیات رئیسه دانشگاه بوعلی سینا رسیده است.

دبیر : دکتر جواد صاین
دبیر علمی : دکتر جلال بصیری پارسا
دبیر اجرایی : دکتر جواد صاین
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک