English
اولين همايش ملي جغرافيا،شهرسازي وتوسعه پايدار

معرفی


دريافت فهرست كد رهگيري مرسولات ارسال شده


براي دريافت فهرست از لينك اول كليك كنيد

براي دريافت فهرست از لينك دوم كليك كنيد

باتوجه به درخواست هاي پژوهشگران ارجمند و احتمال عدم حضور جمع كثيري از پژوهشگران در آدرس هاي اعلام شده قبلي،به علت تعطيلات وتغيير آدرس ايشان واحتمال عدم دريافت بسته گواهي ولوح فشرده مجموعه مقالات همايش، بخش دوم مدارك(حدود200بسته)باقي مانده بعد از تعطيلات وتا شانزدهم فروردين ماه به دست پژوهشگران گرامي خواهد رسيد.همچنين تمام بسته هاي ديگر تا روز يكشنبه مورخ1392/12/5/25به آدرس شركت كنندگان ارسال شده وتاقبل ازسال نو واصل خواهدشد.ازهمكاري وبردباري عزيزان نهايت تشكروقدرداني راداريم.

 

 

 

با احترام به درخواست جمع كثيري از پژوهشگران ارجمند واساتيد گرامي، مهلت ارسال مقالات كامل تا 92/10/23تمديد شد. همچنين بخش اول نتايج داوري مقالات دريافتي كه  تا دهم دي به دبيرخانه واصل شده است، به زودي و درتاريخ بيست ويكم ديماه اعلام و نتايج مقالات دريافتي از دهم به بعد درپايان ديماه اعلام خواهد شد.

از بردباري وهمكاري تمامي پژوهشگران ارجمند سپاسگزاريم


به اطلاع پژوهشگران گرامي مي رساند مشكلات و نواقص فني در زمان ورود به سايت ويا بارگذاري مقالات به سايت همايش مربوط نبوده وبه علت اختلالات شبكه اينترنت در كشور و افت سرعت مي باشد لذا درصورت بروز هرگونه اختلال درسايت كنفرانس ويا وجود مشكل درعضويت  وارسال مقاله از طريق سايت همايش مي توانيد مقالات خودرا به همراه مشخصات كامل نويسندگان به ادرس پست الكترونيك همايش ارسال نماييد. آدرس پست الكترونيك همايش:     

           h.nationalconference@gmail.com

 

 

اطلاعيه بسيار مهم2:

از كليه پژوهشگران گرامي درخواست ميگردد تا درهنگام ارسال مقالات خود قبل از فشردن كليد ثبت نهايي از محتوا، ترتيب اسامي نويسندگان ، موارد تقدير وتشكر وساير موارد مربوط به مقاله خود اطمينان كاملا حاصل نمايند.طبق آنچه بارها اعلام شده است پس از فشردن كليد ثبت نهايي امكان هيچ نوع تغيير و ويرايش مقالات وجود نداشته ومقالات دريافتي بلافاصله جهت داوري ارسال ميگردد و درصورت هرنوع تغيير بعدي درمقالات پژوهشگران اين تغييرات در مقالات دريافتي هرگز قابل اعمال نخواهد بود و به آن ترتيب اثر داده نمي شود. دبيرخانه كنفرانس در مورد مقالاتي كه پس از ارسال توسط نويسنده حذف شده ويا تغيير مي نمايد ودرخواست هاي بعدي دراين زمينه هيچ گونه مسئوليتي نداشته و تنها مقالات ارسالي اوليه را دريافت وبه چرخه داوري وارد مي نمايد.

 

اطلاعيه مهم1: 

داوري پيش از موعد مقالات تنها براي دانشجويان كارشناسي ارشد كه به نمره مقاله براي دفاع پايان نامه خود نياز دارند مقدور مي باشد وتنهابا ارائه اسكن كارت دانشجويي امكان پذير بوده ودر صورت پذيرش مراتب از طريق پست الكترونيك به پژوهشگران اعلام خواهد شد .  خواهشمند است ساير پژوهشگران گرامي در اعلام نتايج داوري مقالات خود صبور باشند واز تماس با دبيرخانه در اين زمينه خودداري نمايند.

 

توجه : آن دسته ازدانشجويان گرامي كه پيش از زمان نهايي اعلام شده نيازبه دريافت پذيرش مقالات خود دارند بايد هرچه سريع تر نسبت به ارسال مقالات خودازطريق وب سايت اقدام نموده ومراتب را ازطريق سايت همايش (منوي تماس باما)  به دبيرخانه اعلام نمايند تا مقالات آنها سريع تر در دور داوري قرارگيرد.مجددا تاكيد ميشود كه ارسال مقالات بايد پس از عضويت درسايت وازطريق منوي ارسال مقاله در سايت انجام گرفته وتنها درخواست تعجيل داوري بامشخصات كامل مقاله ونويسندگان ازطريق منوي تماس باهمايش به دبيرخانه ارسال گردد

قابل توجه پژوهشگران ارجمند: پذيرش مقالات شما عزيزان تنها از طريق وب سايت همايش صورت مي گيرد .لطفا جهت ارسال مقاله خود ابتدا در سايت همايش عضو شده وسپس از طريق گزينه ارسال مقاله در منوي سايت نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نماييد.اصل وچكيده مقالات باهم دريافت ميگردد.

 

 اولین همایش ملی جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار اسفندماه 1392 در تهران برگزار می گردد.

مقالات كليه شركت كنندگان پس از ثبت نام قطعي در civilica ، مرجع دانش وكنسرسيوم ملي محتواي علمي وسامانه استنادي علوم جهان اسلامISCبه نام نويسندگان ثبت رسمي خواهد شد.

به كليه شركت كنندگان اعم از حضوري وغير حضوري گواهينامه هاي معتبر مربوطه  اعطا ميگردد.

به مقالات برتر جوايز نفيسي اهدا خواهد گرديد.

محورها
Skip Navigation Links.
Collapse دسته بندیدسته بندی
•••• محـــورهــــاي جغـــــرافيايي ••••
جغرافيا ، آمايش سرزمين
جغرافيا و فضاي سبز شهري
جغرافيا ومديريت بحران
جغرافيا و محيط زيست
جغرافيا وكاهش مخاطرات طبيعي
جغرافيا،اقليم شناسي وكاربردها
جايگاه مطالعات ژئومورفولوژي در جغرافيا
جغرافيا ومشكلات امروزي شهرها
اقليم ،معماري و بهينه سازي مصرف
كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي و دور سنجي
فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
مكان يابي تاسيسات وتجهيزات شهري
جغرافيا و حمل ونقل پايدار
كاربري اراضي درشهرها و روستاها
كاربرد اقليم شناسي در حمل ونقل هوايي
جغرافيا، مدلهاي كمي وتحليل هاي آماري
جغرافيا وتوسعه پايدار شهري و روستايي
جغرافيا و گردشگري كليه محورها
ساير ايده هاي نوين در زمينه علوم جغرافيايي
.
••••شهرسازی وتوسعه شهري پايدار••••
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
معماري ، شهرسازی و توسعه پایدار
محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
ناپايداري شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
شهرهاي جديد و توسعه پايدار
بافت های تاریخی
مديريت وبرنامه ريزي شهري
مشارکت شهروندان،حقوق شهری وفرهنگ سازي شهروندي
بهسازی و نوسازی شهری
.
•••• مهندسي معماري ••••
معماری،زيبايي شناسي وهويت شهري
روشها ، فناوریها و انرژي هاي نو در در معماری
معماری ومحیط زیست
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
المان های شهری
معماري و نانو
بهينه سازي مصرف در ساختمان ها
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
طراحی شهری ،نماهاي شهري وامنيت رواني
معماري وهويت
معماري سنتي واسلامي
گردشگري ومعماري
.
•••• محورهاي حمل ونقل ••••
چالش هاي حمل ونقل عمومي در ايران
كاربرد اقليم شناسي در برنامه ريزي حمل ونقل
سيستم هاي هوشمند مديريت ترافيك وحمل ونقل
شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
جايگاه فرودگاه وحمل ونقل هوايي در توسعه پايدار
مكان يابي وامكان سنجي ايجاد سيستم هاي حمل ونقل عمومي
ارزيابي چالش هاي حمل ونقل جاده اي سازگار با زيست بوم درايران
حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار
ایمنی حمل و نقل ومخاطرات اقليمي
آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی
مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری
حمل ونقل هوايي ،تحريم وراهبردها
كاربرد GISدرمديريت حمل ونقل
نقش عوامل جغرافيايي در برنامه ريزي حمل ونقل
.
•••• محيط زيست ومنابع طبيعي ••••
محيط زيست و انواع آلودگي ها
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري
جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
كشاورزي ومحيط زيست پايدار
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
اكولوژي شهري وشهر سبز
كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محیط زیستی
تغيير اقليم ومحيط زيست
حيات وحش ومحيط زيست پايدار
نقش سازمانهاي مردم نهاد(NGO)در حفاظت از محيط زيست
گردشگري ومحيط زيست
.
•••• مديريت وبرنامه ريزي شهري••••
مدیریت پروژه های شهری
گردشگری شهری
حقوق شهری
فرهنگ شهر نشینی
شهروند و حقوق شهروندی
نماهای شهری
تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
برنامه ریزی کالبدی شهری
نقش شهرداري ها در توسعه شهري
.
اخبار
 • دسترسی سریع
  تاریخ های مهم
  اطلاعات کنفرانس
   
  همايش ملي جغرافيا،شهرسازي وتوسعه پايدار
  روزهای کنفرانس:
  از 1392/12/08 تا 1392/12/08

  اولين همايش ملي جغرافيا ،شهرسازي وتوسعه پايدار

  پذيرش اصل وچكيده مقالات تا دهم ديماه1392

  دبیر علمی : دکتر / كركه آبادي
  كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
  طراحی و اجرا: شرکت آداک