کار آفريني و رقابت پذيری

معرفی

یكي از مشخصه هاي دنياي امروز تغيير و يكي از مشخصه هاي مهم تغيير، تازگي و نوگرايي است. اينچنين است كه ديگر نمي توان با تجربيات و امكانات و منابع گذشته در رقابت با سايرين به موفقيت دست يافت، و بر ريسك هاي ناشي از وقايع آينده چيره شد. بلكه در اين رهگذر سازمان هايي پيروزند كه انديشمندانه آينده را نه پيش بيني بلكه بسازند. اين نوآوران كساني هستند كه شعارشان"ما استانداردها را تعيين مي كنيم" است. در نتيجه براي پذيرش تغيير در سازمان ها و باور نياز به تازگي و نوگرايي، سازمان ها ناگزيرند كه هم تازگي و نوگرايي را بفهمند و هم عنصر كشنده بر سر راه خود يعني عادات و باورهاي خود را از ميان بردارند. اين عادت كه يكي از سويه گيري هاي مهم در الگوهاي تصميم گيري و حل خلاقانه مسئله محسوب مي گردد در موضوع آينده سازي سازمان ها از عناصر تاثيرگذار بوده و از ميان برداشتن اين حصارها از هنرهاي سازمان هاي پيشرو و كارآفرين است. بر اين اساس با بررسي بحران ها و تحولات حال حاضر جهان مي توان نتيجه گرفت كه آينده زودتر از گمان ما تبديل به زمان حال مي شود و شناسايي آن و حتي شناخت آن گذر از شرايط كنوني به شرايط مطلوب را ممكن تر مي سازد. اينچنين است كه با برداشته شدن موانع بر سر راه، دنيا وارد مرحله جديدي از جهاني شدن شده است. در اين مرحله تمامي شركت ها ناگزيرند از حالت منفعلانه خارج شده و فعالانه  ویژگی های جهانی شدن را برگزينند از اين رو ديگر حاشیه امنی برای شركت هاي غیر رقابتی حتی در بازارهای داخلی وجود نداشته و محصولات رقابتی رقبا می تواند در مناطق و کشورهای بسیار دور دست تولید شود و به درون منازل تولید کنندگان غیررقابتی نفوذ نموده و مورد مصرف قرر گیرد. بنابراین رقابت پذیرسازی شركت ها دیگر یک انتخاب نبوده و نیاز اساسی و شرط بقاء و ماندگاری امروز و فردای شركت ها در کنار بنگاه های جهانی می باشد.
از طرفي عنصر اطلاعات و دانش محور شدن سازمان ها كه از طريق كارآفريني در حال وقوع است و سازمان ها براي مواجهه با رقابت هاي روزافزون ناگزير به توجه و فراگيري آن شده اند. اين مهم خود مي تواند در پذيرش تغيير و روآوري به تازگي و نوگرايي نقش بسزايي را ايفا نمايد و از اين طريق رابطه اي تنگاتنگ ميان آينده پژوهي و كارآفريني كه هر دو به دنبال حداكثر نمودن فرصت ها به جهت دستيابي به مزيت هاي رقابتي هستند، به وجود مي آيد. هر چند ميزان دقت و معرفت افزايي مطالعات آينده همواره مورد ترديد و اشكال بوده است اما تلاش براي فهم بيشترين ميزان از آينده پيش روي را گسترش مي دهد.

محورها
اخبار
دسترسی سریع
تاریخ های مهم


 

ارسال متن کامل مقاله
از 1392/09/15 تا 1392/12/16
داوری متن کامل مقاله 
از 1392/12/16 تا 1393/02/01
نتایج نهایی متن کامل مقاله
از 1393/02/01 تا 1393/02/01
ثبت نام شرکت کنندگان
از 1393/02/02 تا 1393/2/10

 

اطلاعات کنفرانس
 
مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مازندارن
روزهای کنفرانس:
از 1393/02/31 تا 1393/02/31
دبیر : دکتر ابوالحسن حسینی
دبیر علمی : دکتر ابراهیم صالحی عمران
دبیر اجرایی : مهندس مصطفی بستام
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک