English

پنجمین کنگره ملی علوم ترويج و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي ايران و اولين کنفرانس بين المللي خدمات مشاوره ای روستايي آسيا و اقيانوسيه

معرفی
IAEEA-APIRAS2014

پنجمين کنگره علوم ترويج و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی ايران و اولين کنفرانس بين المللی خدمات مشاوره ای روستايی در آسيا و اقيانوسيه: «تسهیل اطلاعات و نوآوری ها برای توانمندسازی بهره برداران خانوادگی»

 

امروزه اکثر خانوارهای روستایی، بویژه کشاورزان خرده پا، در سطح دنیا با چالش های پیچیده ای همچون بحرانهای زیست محیطی، نا امنی غذایی، نا امنی معیشت روستایی، گرسنگی و فقر مواجه اند. سازمان ملل متحد در شصت و ششمین مجمع عمومی خود سال 2014 را به عنوان سال بین المللی کشاورزی خانوادگی (IYFF) اعلام نموده است تا بدینوسیله از موسسه های مختلف بین المللی و ملی، همچنین سازمان های کشاورزان و سازمان های غیر دولتی دعوت به همکاری نموده و اهمیت کشاورزی خانوادگی (فعال در تولیدات کشاورزی، جنگلداری، زندگی عشایری و آبزیان) و کشاورزی خرده مقیاس را بیشتر نماید. هدف آن جلب توجه دنیا بر نقش اساسی این کشاورزی در مدیریت چالش های فوق، از طریق بازیابی جایگاه آن در محور سیاست های کشاورزی، زیست محیطی و اجتماعی است. مدیریت این چالش ها مستلزم دامنه گسترده ای از بحث و همکاری ها در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی است. در بین راهبردهای مختلف حمایت از کشاورزان خانوادگی، آموزش و ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی سعی نموده اند نوآوری ها را بین این کشاورزان تسهیل و شبکه سازی نمایند، همچنین ظرفیت های اجتماعی شان را به منظور بهبود معیشت های آنها، افزایش امنیت غذایی و حفاظت از منابع طبیعی ارتقاء بخشند. اکثر کشاورزان در دنیای در حال توسعه در مزارع خانوادگی کوچک مقیاس به صورت فردی، شراکتی یا جمعی تولید می کنند. این کشاورزان در برابر چالش های ذکر شده در بالا نسبت به دیگر کشاورزان با آسیب پذیرتر بوده و به حمایت ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی بیشتری نیاز دارند. در این راستا، موضوع اصلی این همایش ملی- بین المللی «تسهیل اطلاعات و نوآوری ها برای توانمندسازی کشاورزان خانوادگی» انتخاب شده تا فرصتی برای پژوهشگران و اندیشمندان فراهم گردد تا دانش، تجارب و یافته های پژوهشی خود را در ارتباط با رهیافت های ترویج و توسعه روستایی و کشاورزی جهت پشتیبانی از این کشاورزان و مدیریت این چالش ها به اشتراک بگذارند.

انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران و دانشگاه زنجان با همکاری مجمع جهانی خدمات مشاوره ای روستایی (GFRAS)، مجمع خدمات مشاوره روستایی آسیا و آقیانوسیه (APIRAS)، دانشگاه تهران، دانشگاه واخنینگن هلند، مجمع جهانی روستایی (WRF)، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر موسسات بین المللی، ملی و استانی از صاحبنظران، دانشگاهیان، کارشناسان و دیگر علاقه مندان به این حوزه دعوت بعمل می آورد تا با ارائه ديدگاه­ها، آثار و پیشنهاده های خود در ارتباط با بخش های موضوع این همایش از طریق چکیده و مقالات پژوهشی، نظری، فلسفی و کاربردی بر غنا و كيفيت آن بيفزايند. امید است که این رویداد علمی فضایی را در جهت تبادل دانش و تجربیات و ارتقا و توسعه ی دانش ترويج و آموزش کشاورزی و خدمات مشاوره ای در سطح بین المللی و کشور ایران فراهم نموده و موجب گسترش و تقويت هر چه بيشتر پيوندهای فعالان حوزه­هاي انديشه و عمل، استادان دانشگاه، صاحب­نظران و دانش­پژوهان، مسئولان و مديران، دانشجويان و کارشناسان این حوزه گردد.

 

The First International Conference of the APIRAS & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: “Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers"

 

Rural households, particularly small scale farmers, in the world face complex challenges such as environmental crises, food insecurity, rural livelihood insecurity, hunger and poverty. The United Nations at its 66th session of the General Assembly has declared the year 2014 as the International Year of Family Farming (IYFF) to invite the collaboration of different international and national institutions as well as farmers’ organizations and non-governmental organizations to raise the profile of family farming and smallholder farming. The purpose is to focus world attention on the substantial role of this farming in managing the above challenges, through repositioning its status at the centre of agricultural, environmental and social policies. This requires a wide range of discussion and collaborations at the national, regional and global levels to cope with these challenges. Among different strategies to support family farmers, agricultural and extension education and rural advisory services have tried to facilitate and network innovations for and among these farmers as well as to build their social capacities in order to enhance their livelihoods, increase food security and conserve natural resources. The majority of farmers in the developing world produce in small scale family farms either individually, through partnership or collectively. They are much more vulnerable to the mentioned challenges above than any other types of farming and they need the much more support of agricultural extension and rural advisory services. The theme of this conference has been defined to be Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers”. This international conference can provide an opportunity for the participants to share their knowledge and experiences regarding rural development and extension approaches to support these farmers in order to manage their challenges.

The Iranian Agricultural Extension and Education Association (IAEEA) and the University of Zanjan with the collaboration of the Agriculture Bank of Iran, the Global Forum for Rural Advisory Services (GFRAS), the Asian and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS), World Rural Forum (WRF), the University of Tehran, Iranian Ministry of Jihad-e-Agriculture, Iranian Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare, and other international and national institutions are requesting the submission of proposals relating to the topics of the conference theme through their research, theoretical, philosophical, or application focused abstracts and papers.

محورها
اخبار
 • دسترسی سریع
  تاریخ های مهم
  • ارسال چکيده مقاله (تمدید شده): حداکثر تا تاريخ 15 اردیبهشت 1393
  • اعلام نتايج داوری چکيده مقالات (تمدید شده): 31 اردیبهشت 1393
  • ارسال متن کامل مقالات (تمدید شده): حداکثر تا تاريخ 31 خرداد 1393
  • اعلام نتايج داوری متن کامل مقالات (تمدید شده): 25 تیرماه 1393
  • ثبت نام در کنگره/ کنفرانس: تا تاریخ 25 مردادماه 1393
  • زمان برگزاری کنگره: سه شنبه تا پنجشنبه 11-13 شهریور 1393 (2-4 سپتامبر 2014)
  اطلاعات کنفرانس
   
  دانشگاه زنجان و انجمن علمی ترویج و اموزش کشاورزی ایران
  روزهای کنفرانس:
  از 1393/06/11 تا 1393/06/13

  اهداف

  - بحث و تبادل تجارب علمی- کاربردی در خصوص وضعیت نظام های ترویج و آموزش و خدمات مشاوره ای روستایی در ارتباط با امنیت غذایی، پایداری معیشت بهره برداران خانوادگی و مدیریت پایدار منابع طبیعی

  • - شناخت و بررسی چالش‌ها و راهکارهای فرآروی نظام ترويج و آموزش و خدمات مشاوره ای روستایی در حوزه امنیت غذایی، ظرفیت سازی معیشت کشاورزان خرده پا و مدیریت پایدار منابع طبیعی
  • - ارتقای جایگاه و نقش ترویج و آموزش در توانمندسازی کشاورزان، تعاونی­ها و تشکل­های تولیدکنندگان
  • - شناخت نقش تشکل­های تولیدکنندگان، سازمان های غیر دولتی و بخش خصوصی در ترویج و خدمات مشاوره روستایی با تاکید بر کشاورزان خرده پا
  • - جلب توجه سیاستگزاران، مدیران و صاحب نظران جهت بازتعریف جایگاه کشاورزی خانوادگی در سیاستهای کلان توسعه کشاورزی
  • - تبیین و تحلیل راهبردهای محلی، ملی و بین المللی در حمایت از کشاورزی خانوادگی

   

  محورهای اصلی

   

  1. نقش نظام های ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره ای روستایی در امنیت غذایی، توانمندسازی و پایداری معیشت بهره برداران خانوادگی
  2. ارتباطات، دانش، اطلاعات و نظام های نوآوری در توسعه کشاورزی و روستایی
  3. تحولات ساختاری و کارکردی سازمان های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در سطوح ملی و بین المللی
  4. توسعه سازمانی و منابع انساني در سازمان های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
  5. نظام آموزش کشاورزی رسمی: تحولات، چالش ها و ماموریت های نوین
  6. نقش ترویج و خدمات مشاوره ای در مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست
  7. خدمات ترويج کشاورزی و مشاوره ای روستایی در تقویت و توسعه تشکل های روستایی و تعاونی ها

   

   

  Aims of the Conference

  • - To promote dialogue and exchange of practical and theoretical experiences on the situation of extension and education and RASs systems related to food security, sustainability of family farmers’ livelihoods and sustainable natural resources management
  • - To understand challenges and required strategies and approaches of extension education and RASs systems for food security, the sustainability of family farmers’ livelihoods, and sustainable natural resources management
  • - To enhance the status and role of extension education and RASs systems for empowering farmers, cooperatives and producer organizations
  • - Identification, documentation and sharing lessons learned and successful experiences of  the role of producer organizations, private sector, NGOs and government in extension education and RASs systems, particularly for providing their services to small scale family farmers
  • - To provide advocacy for taking the attention of policy makers, managers, and scholars to redefine the status of family farming in agricultural development main policies
  • - To analyze local, national and international strategies for supporting family farming

   

  Tracks

  1. Role of agricultural extension and RASs systems in food security and sustainability of family farmers’ livelihoods
  2. Communication, knowledge, information and innovation systems in agricultural and rural development
  3. Structural and functional transformation of agricultural extension and RASs institutions worldwide in a pluralistic context
  4. Organizational and human resources development in agricultural extension and RASs institutions
  5. Agricultural education systems: changes, challenges and new missions
  6. Agricultural extension and RASs in sustainable natural resources management and environment
  7. Agricultural extension and RASs in strengthening and developing cooperatives and producer organisations
  دبیر : دکتر اسماعیل کرمی دهکردی
  دبیر علمی : دکتر اسماعیل کرمی دهکردی
  دبیر اجرایی : دکتر غلامرضا مجردی
  كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
  طراحی و اجرا: شرکت آداک