اولین همایش ملی فرش و نیازهای معاصر

ارکان همایش

 شوراها و کمیته‌های همایش ملی فرش و نیازهای معاصر:

 اعضای شورای سیاستگذاری:

نام و نام خانوادگي

درجه علمی

سمت

دکتر محمدعلی کی ­نژاد

استاد

رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر مهدی محمدزاده

دانشیار

معاون پژوهشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر علی وندشعاری

دانشیار

رئیس دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر فاطمه اکبری

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر مینو قره بگلو

دانشیار

مدیر اداره پژوهش دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر سیامک صفاپور

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر عبداله میرزایی

استادیار

معاون دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

 اعضای کمیته علمی:

نام و نام خانوادگي

درجه علمي

مسئوليت در كميته

محل کار

دکتر عبداله میرزایی

استادیار

دبير علمي

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر مهدی محمدزاده

دانشیار

عضو كميته

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر فاطمه اکبری

دانشیار

عضو كميته

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر  علی وندشعاری

دانشیار

عضو كميته

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر سیامک صفاپور

دانشیار

عضو كميته

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

جواد حسن‌پور نامی

استادیار

عضو کمیته

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر امیرحسین چیت سازیان

دانشیار

عضو كميته

دانشگاه کاشان

دکتر مهدی کشاورز افشار

استادیار

عضو کمیته

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ایمان زکریایی کرمانی

استادیار

عضو كميته

دانشگاه هنر اصفهان

دکتر بیژن اربابی

استادیار

عضو كميته

دانشگاه هنر تهران

دکتر مجید نصیری برومند

استادیار

عضو کمیته

دانشگاه کرمان

دکتر سید جلال الدین بصام

استادیار

عضو کمیته

موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی

دکتر صمد نجار پور

استادیار

عضو کمیته

دانشگاه هنر اصفهان

دکتر افسانه قآنی

استادیار عضو کمیته دانشگاه  شهرکرد

وحیده حسامی

مربی

عضو کمیته

دانشگاه بیرجند

ابوالقاسم نعمت شهر بابکی

مربی

عضو كميته

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

اعضای کمیته اجرایی:

نام و نام خانوادگي

مسئولیت در کمیته

دکتر علی وندشعاری

دبیر همایش

دکتر عبداله میرزایی

دبیر علمی همایش

مریم متفکر آزاد

دبیر اجرایی

دکتر سیامک صفاپور

عضو کمیته

دکتر مینو قره بگلو

عضو کمیته

روح‌الله سلیم‌پور

عضو کمیته

اکرم بخشی

عضو کمیته

 

 
 
دسترسی سریع
تاریخ های مهم

محل برگزاری همایش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز

ارسال متن کامل مقاله
از 1396/12/20تا 1397/07/20
داوری متن کامل مقاله 
از 1397/07/30تا 1397/07/11
نتایج نهایی متن کامل مقاله
از 1397/08/10تا 1397/08/01
ثبت نام فردی شرکت کنندگان
از 1397/08/15 تا 1397/08/11

ثبت نام گروهی شرکت کنندگان
از 1397/08/15 تا 1397/08/11

 تاریخ برگزاری همایش: 1397/08/30

 

اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
روزهای کنفرانس:
از 1397/08/23 تا 1397/08/24

شماره تماس: 04135419964

آدرس ایمیل: farsh@tabriziau.ac.ir 

دبیر : دکتر علی وندشعاری
دبیر علمی : دکتر عبداله میرزایی
دبیر اجرایی : سرکار خانم مریم متفکرآزاد
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک