اولین کنگره قزلباشان در ایران و آناطولی

محور های کنگره

محورهای همایش:

قزلباشان و هویت:

خاستگاه قومی طوایف قزلباش

اراضی سکونت طوایف قزلباش

سیر تطور مفهوم قزلباش

قزلباشان و تصوف

قزلباشان و تشیع

قزلباشان و اردبیل

مشاهیر قزلباش

 

قزلباشان و  صفویه:

منابع صفوی و قزلباشان

نقش طوایف قزلباش در تأسیس حکومت ملی صفوی در ایران

نقش طوایف قزلباش در رسمیت مذهب تشیع اثنی عشری در ایران

نقش طوایف قزلباش در نبردهای ایران صفوی با حکومت‏های همجوار

قزلباشان و تاریخ‎نگاری صفوی

قزلباشان و نگارگری صفوی

قزلباشان و شعر و ادبیات صفوی

 

قزلباشان و  عثمانی:

منابع عثمانی و قزلباشان

گرایش‎های ضد عثمانی قزلباشان

قزلباشان عثمانی و تقیه

خلفای صفوی و قزلباشان عثمانی

 

قزلباشان در بعد از سقوط حکومت صفویه:

قزلباشان و احیای حکومت صفوی

قزلباشان در حکومت افشار

قزلباشان در حکومت زند

قزلباشان در حکومت قاجار

دسترسی سریع
تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال چکیده مبسوط مقالات: 30 خرداد ماه 1395

زمان اعلام پذیرش چکیده مقالات: 31 خرداد ماه 1395

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 27 تیرماه 1395

زمان اعلام پذیرش اصل مقالات: 28 تیر ماه 1395

آخرین مهلت تکمیل ثبت نام و پرداخت هزینه ها: 30 تیر ماه 1395
تاریخ برگزاری : 6 الی 7 مرداد 1395

اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه محقق اردبیلی
روزهای کنفرانس:
از 1395/05/06 تا 1395/05/07

اولین کنگره ملی

«قزلباشان در ایران و آناطولی»

دانشگاه محقق اردبیلی

دفتر توسعه فرهنگی آذربایجان

ششم و هفتم مرداد 1395

.

دبیر علمی : دکتر سجاد حسینی
دبیر اجرایی : دکتر مهدی میرزارسول زاده
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک