اولین همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن: ادبیات بیمار گون، عرصه بحران اندیشه

معرفی
ادبیات بیمارگون

محورهای پیشنهادی

«انسان» و «بدی»

-        بحران هویت، زبان و جسم وهم­آلود

-        روانکاوی، بدی و ناخودآگاه

-        جنون و  مرگ به مثابۀ الزامات تراژیک

-        رنج مسرت­آمیز

-        ترس، جهان موهوم و جلوه­گری پلیدی

 

«جامعه» و «بدی»

-        بازگشت تراژدی در دورۀ معاصر

-        تجدد و ارزش­های اخلاقی

-        «خواننده» و «دریافت» ادبیات بیمارگون

-        آزادی اندیشه : مسألۀ دموکراسی

-        احساس ناامنی و تروریسم

 

«فلسفه» و «بدی»

-        میل به رهایی، عصیان

-        فردگرایی و شکاکیت فلسفی، مکتبی و سیاسی

-        بدی با کارکردی تربیتی : نقد بدی از طریق نمایش آن

-        جنبۀ انتقادی و هجوآمیز توصیف تیرگی

-        غیربومی­گرایی و جستجوی امر ناشناخته : تقابل مطلوب / واقعی

«زبان» و «بدی»

-        نگاه تطبیقی و بینامتنی به ادبیات بیمارگون

-        چهرۀ شر در جریان­های مختلف ادبی

-        فنون و فرآیندهای ادبی بیان بدی

-        نوع­شناسی بدی

-        تحلیل زبانشناختی احساس و هیجان سیاه

محورها
اخبار
دسترسی سریع
تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : آخر تیر­ماه 96

اعلام مقالات پذیرفته شده : آخر مرداد­ماه  96

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : آخر مهر­ماه 96

اطلاعات کنفرانس
 
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز
روزهای کنفرانس:
از 1396/08/23 تا 1396/08/24

محورهای پیشنهادی

«انسان» و «بدی»

-        بحران هویت، زبان و جسم وهم­آلود

-        روانکاوی، بدی و ناخودآگاه

-        جنون و  مرگ به مثابۀ الزامات تراژیک

-        رنج مسرت­آمیز

-        ترس، جهان موهوم و جلوه­گری پلیدی

 

«جامعه» و «بدی»

-        بازگشت تراژدی در دورۀ معاصر

-        تجدد و ارزش­های اخلاقی

-        «خواننده» و «دریافت» ادبیات بیمارگون

-        آزادی اندیشه : مسألۀ دموکراسی

-        احساس ناامنی و تروریسم

 

«فلسفه» و «بدی»

-        میل به رهایی، عصیان

-        فردگرایی و شکاکیت فلسفی، مکتبی و سیاسی

-        بدی با کارکردی تربیتی : نقد بدی از طریق نمایش آن

-        جنبۀ انتقادی و هجوآمیز توصیف تیرگی

-        غیربومی­گرایی و جستجوی امر ناشناخته : تقابل مطلوب / واقعی

«زبان» و «بدی»

-        نگاه تطبیقی و بینامتنی به ادبیات بیمارگون

-        چهرۀ شر در جریان­های مختلف ادبی

-        فنون و فرآیندهای ادبی بیان بدی

-        نوع­شناسی بدی

-        تحلیل زبانشناختی احساس و هیجان سیاه

دبیر : دکتر وحید نژاد محمد- دکتر محسن آسیب پور
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک