دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

معرفی
همایش خرما

محورها
اخبار
دسترسی سریع
تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

اطلاعات کنفرانس
 
مجتمع آموزش عالی بم
روزهای کنفرانس:
از 1394/06/25