اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های اقدام پژوهی در آموزش و پرورش

معرفی
همایش ملی فرصت ها و اقدام پژوهی
اهداف همایش
 
1. فراهم نمودن فرصت تعامل و گفت و گو بین پژوهشگران با کارگزاران عرصه تعلیم و تربیت.
2. ارایه روش های نوین در فرایند تولید دانش کاربردی در حوزه تعلیم و تربیت
3. مستندسازی تجربههای مفید معلمان برای استفاده متصدیان آموزش و پرورش.
4. مشارکت فعال فرهنگیان در امر تغییر و بازسازی مداوم نظام آموزش و پرورش .
5. ارتباط دادن میان نظریهها و عملکرد تربیتی و نتایج آنها
6. مشارکت فرهنگیان در پژوهش و توسعه حرفه ای
7. آشنایی معلمان و سایر دست اندر کاران حوزه تعلیم و تربیت کشور با اقدام پژوهی.
8. امکان کار بست یافته های تحقیقاتی و مطالعاتی در حوزه آموزش و پرورش
9. بسترسازی مناسب برای ایجاد پیوند میان عرصة نظر و عمل
11 . ایجاد فضای علمی مناسب برای طرح مسایل، مشکلات و زایش طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی در راستای حل مشکلات
و مسایل تعلیم و تربیت در سطوح مختلف
11 . گسترش فرهنگ پژوهش در میان معلمان و همکاران آموزش و پرورش در راستای تحقق بخشی از اهداف سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش
12 . فراهم کردن زمینه شکوفایی استعدادهای بالقوه و خلاقیت های معلمان در رفع نیازها و حل مسایل آموزشی و پرورشی
13 . فراهم ساختن زمینه، مهارت و امکان بازآموزی معلمان و سایر همکاران آموزش و پرورش از طریق درگیر نمودن آنان با
پژوهش در عمل
محورها
اخبار
دسترسی سریع
تاریخ های مهم

باسمه تعالی

با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته شده، گاه شمار همایش تغییر پیدا نمی کند لذا محققلن ارجمند زمانبندی فوق را رعایت نمایند

اطلاعات کنفرانس
 
معاونت پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش فارس
روزهای کنفرانس:
از 1396/12/16 تا 1396/12/17

محورهای همایش

1-اقدام پژوهی و سند تحول بنیادین.
2-اقدام پژوهی و تجارب معلمان در اصلاح رویکردها.
3-اقدام پژوهی و استفاده از فناوری های نوین در کلاس های درس.
4-الگوها و رویکردهای نوین اقدام پژوهی.
5-مطالعات تطبیقی در قلمرو اقدام پژوهی.
6-اقدام پژوهی در نظام آموزش و پرورش؛ فرصت ها، چالشها و آسیب ها.
7-مدل های ارتقای کمی و کیفی اقدام پژوهی وکاربرد آن در نظام آموزش و پرورش.
8-بهینه سازی آموزش اقدام پژوهی درنظام آموزش و پرورش.
9-اقدام پژوهی و نهادینه کردن گفتمان اقتصاد مقاومتی.
10نقش اقدام پژوهی در توسعه حرفه ای معلمان.
11-اقدام پژوهی و مطالعات میان رشته ای.
12-فراپژوهش در اقدام پژوهی های انجام شده.
13-اقدام پژوهی و تربیت شهروندی، تربیت اخلاقی و...
14-اقدام پژوهی و مدیریت آموزشی.
15-اقدام پژوهی و روان شناسی مدرسه.
16-سایر موضوعات مرتبط با اقدام پژوهی در آموزش و پرورش.

 

یادآوری: اقدام پژوهی های انجام شده نیز داوری و در صورت پذیرش، در پنل های جداگانه ارائه می گردد.

دبیر : دکتر بابک شمشیری
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک