دومین همایش ملی قرآن و حقوق

مشاهده خبر

راهنمای نگارش و ارسال مقالات

بسمه تعالی

راهنمای نگارش و ارسال مقالات به دومین همایش ملّی قرآن وحقوق

1. ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پایان نقل ‌قول یا موضوع استفاده ‌شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:

1-1. منابع فارسی:(نام خانوادگی مؤلّف، سال نشر، جلد، صفحه)؛ مثال:(حسینی، 1376، ج2، ص83)

1-2. منابع لاتین:(صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلّف)؛ مثال:( Plantinga, 1998, p.71)

تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان ‌شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و...  (Ibid) خودداری شود.

چنان‌چه از نویسند‌ه‌ای در یک ‌سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

چنان‌چه مطلب ارائه شده، خلاصة تقریر نویسنده از مجموع یک منبع(کتاب یا مقاله) باشد ذکر صفحه الزامی نیست.

2. تمام توضیحات اضافی و هم‌چنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات(در صورت لزوم) با عنوان «یادداشت‌ها»، در انتهای متن مقاله آورده شود(ارجاع و اسناد در یادداشت‌‌ها مثل متن مقاله، روش درون‌متنی(بند1) خواهد بود)

3. در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین(کتابنامه) به ‌صورت زیر ارائه شود(ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):

کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده(تاریخ چاپ)، نام کتاب(ایتالیک)، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمارۀ چاپ، جلد.

مثال: هارت‌ناک، یوستوس(1351)، ویتگنشتاین، ترجمۀ منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمی.

Nozick, Robert(1981),Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.

مقاله مندرج در مجلات: نام‌ خانوادگی و نام نویسنده(سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه(ایتالیک)، دوره نشریه، شماره نشریه.

مثال: موحّد، ضیاء(1376)، «تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید»، فصل‌نامۀ مفید، دوره سوم، ش 10.

Shapiro, Stewart(2002), "Incompleteness and Inconsistency",Mind, vol. 111.

مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایره‌المعارف‌ها: نام‌خانوادگی و نام نویسنده(تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام کتاب(ایتالیک)، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد.

مثال: محمود بینا مطلق(1382)، «فلسفه زبان در کراتیل افلاطون»، در مجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاصدرا، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، جلد هفتم.

 

Rickman, H.P.(1972), "Dilthey", inThe Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards(ed), New York: Macmillan Publishing Company.

4. چکید‌ه‌ای حدأکثر دارای 300 واژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهمترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی(حدأکثر 10 واژه)، به‌ طور جداگانه ضمیمۀ مقاله شود و در ذیل آن، رتبه دانشگاهی، دانشگاه محل خدمت، آدرس دانشگاه و پست الکترونیکی نویسنده قید گردد.

5. ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌‌ها همراه مقاله ارسال گردد.

6. مقاله در  قطع کاغذ A4با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌‌ها و میان سطرها، در محیط ورد 2003، متن مقاله با قلم BLotus13(لاتین(TimesNewRoman10و یادداشت‌‌ها و کتابنامه BLotus12(لاتین(TimesNewRoman10حروفچینی شود.

7. عناوین(تیترها) با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.

8. حجم مقاله، از 6000 کلمه کمتر و از 7500 کلمه بیشتر نباشد.

9. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

10. مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجلاّت فرستاده شده باشد.

11. « دبیر خانه همایش »، در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.

12. مقاله ارسال‌شده، بازگردانده نمی‌شود.

 

 

تاریخ انتشار: 1396/10/21 - 11:51
دسترسی سریع
تاریخ های مهم
اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه ایت ا... العظمی بروجردی (ره)
روزهای کنفرانس:
از 1397/02/03 تا 1397/02/03
دبیر علمی : دکتر ماشااله کریمی
دبیر اجرایی : دکتر مهدی چگنی
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک