همايش منطقه ای شهرستان هرسین از نگاه فرهنگ و اقتصاد

معرفی
هرسین شناسی

 آغاز سخن :
شهرستان هرسین از تاریخ و فرهنگ کهن، ریشه دار، استوار و شکوهمندی برخوردار است. سابقه ی تمدن و شکل گیری جوامع ابتدایی در این منطقه به ده ها هزار سال برمی گردد و در این رابطه مستندات فراوانی در دسترس است. از سوی دیگر این منطقه با توجه به محدودیت های جغرافیایی و ارتباطات محدود، برای جامعه شناسان، مردم شناسان، اسطوره شناسان و زبان شناسان دنیا بهشت تحقیقاتی به شمار می رود. اما با وجود تمام این سوابق درخشان تاریخی وفرهنگی،امروزه شاهد برخی نارسایی ها و کمبود ها و مشکلات جدی فرهنگی و اقتصادی در این ناحیه هستیم. دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان هرسین بر آن شده است که برای برون رفت از این وضعیت دست به کاری بزند که پیش از این انجام نشده و اگر اقدامی هم صورت گرفته بدون برنامه و غیر جامع بوده است.  به نظر می رسد برای حل هر مشکلی ابتدا باید شناخت جامعی از مساله به دست آورد. این همایش بر آن است با استعانت از ایزد منان و یاری سایر دستگاههای  اجرایی و  فرهنگی و  همینطور علاقمندان به این خاک و بوم، اطلاعات جامعی از تاریخ، فرهنگ، ساختارهای اجتماعی، سنت های ادبی و شفاهی وزبانی، ظرفیت های گردشگری و اقتصادی، و  قوم شناسی منطقه را در قالب مقالات دانشگاهی و پژوهشی گردآوری و آن را به عنوان معیاری به منظور برنامه ریزی های آتی ملاک عمل قرار دهدو دراختیارمسولین  ارشداجرایی منطقه  قراردهد.دراین راستا دست یاری به سوی همه شما فرهیختگان، دلسوختگان وعاشقان هرسین دراز می نماییم

محورها
اخبار
دسترسی سریع
تاریخ های مهم


موارد مهم :

الف)کلیه شرکت کنندگان تنها باید در قالب شیوه نامه همایش و با توجه به مهلت های در نظر گرفته شده اقدام به ارسال چکیده و اصل مقاله برای دبیر خانه همایش نمایند

ب)شیوه ارسال مقاله تنها از طریق ایمیل و یا سایت همایش ممکن بوده و به مقاله های که از طریق پست ارسال گردد تریب اثر داده نخواهد شد لذا از ارسال مقاله ها از طریق پست خود داری فرمائید

تاریخ های مهم :

ارسال خلاصه مقاله:
از 1393/09/10 تا 1393/12/20
داوری چکیده مقاله:
از 1393/12/21 تا 1394/01/25
اعلام نتایج چکیده مقاله:
از 1394/01/30 تا 1394/01/31
ارسال متن کامل مقاله:
از 1393/09/10 تا 1393/12/20
داوری متن کامل مقاله :
از 1393/12/21 تا 1394/01/25
نتایج نهایی متن کامل مقاله:
از 1394/01/30 تا 1394/01/31
ثبت نام فردی شرکت کنندگان:
از 1393/09/10 تا 1393/12/20
ثبت نام گروهی شرکت کنندگان:
از 1393/09/10 تا 1393/12/20

 

 

اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هرسین
روزهای کنفرانس:
از 1394/02/21 تا 1394/02/22

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هرسین برگزار می نماید 

 همایش منطقه ای شهرستان هرسین از نگاه فرهنگ و اقتصاد 

 

دبیر : دکتر فرشید نادری
دبیر علمی : دکتر فرشید نادری
دبیر اجرایی : جناب آقای مهران معتمدی
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک