نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

کمیته ی علمی

اعضای کمیته ی علمی نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

آقای دکتر محمد کوتی دانشگاه شهید چمران اهواز

خانم دکتر ناهید پوررضا دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای دکتر مصطفی محمد پورامینی دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر عبدالعلی علیزاده دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر محمدرضا هرمزی نژاد دانشگاه صنعتی شریف

خانم دکتر فرانک منطقی دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر رحیم حکمت شعار دانشگاه الزهرا

آقای دکتر محسن افتاده دانشگاه پیام نور اصفهان

آقای دکتر عابد بدریان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

آقای دکتر حسن حذرخانی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی

خانم دکتر زهرا احمد آبادی پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد دانشگاه فرهنگیان

آقای دکتر دوست محمد سمیعی دانشگاه فرهنگیان

آقای دکتر علی رضا عابدین دبیرخانه کشوری درس شیمی، وزارت آموزش و پرورش

آقای دکتر عباسعلی زمانی دانشگاه زنجان

آقای دکتر احمد خرم آبادی زاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

آقای دکتر سیف اله جلیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی

آقای دکتر رسول عبدالله میرزایی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

از اداره ی کل آموزش و پرورش استان زنجان

خانم ناهید احمدی

 خانم زهره شمالی

دسترسی سریع
تاریخ های مهم

لطفاً به تاریخ های اعلام شده دقت فرمایید.

ارسال متن کامل مقاله:
از 1395/03/01 تا 1395/04/25
داوری متن کامل مقاله :
از 1395/04/26 تا 1395/05/08
نتایج نهایی متن کامل مقاله:
از 1395/05/09 تا 1395/05/09
ثبت نام فردی شرکت کنندگان:
از 1395/02/25 تا 1395/05/22

توجه: تاریخ های یادشده تمدید نخواهد شد.

اطلاعات کنفرانس
 
.
روزهای کنفرانس:
از 1395/06/06 تا 1395/06/08
دبیر : دکتر نعمت الله ارشدي
دبیر علمی : دکتر نعمت الله ارشدي
دبیر اجرایی : دکتر میر سعید سید دراجی
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک