نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

مشاهده خبر

زمانبندي ارايه ي مقاله ها اعلام شد.

به منظور برنامه ريزي بهتر شركت كنندگان گران قدر زمانبندي ارايه مقاله هاي پذيرفته شده در كنفرانس نهم به شرح زير به آگاهي مي رسد. اميدواريم با برنامه ريزي دقيق شاهد كنفرانسي با كيفيت باشيم.

زمان­بندی ارایه­ ی مقاله ­ها به صورت سخنرانی

زمان ارایه

روز ارایه

نویسنده(ها)

عنوان سخنرانی

ردیف

14:50-14:30

 

 

 

شنبه

 6

 شهریور

 

 

 

آقای دکتر مسعود سعادتی

جایگاه آموزش علوم در ایران؛ جبران نقاط ضعف با گسترش مبادلات علمی بین المللی

1

15:10-14:50

خانم عاطفه السادات صابری
خانم عطیه السادات صابری

توسعه پایدار و آموزش شیمی با ارائه طراحی آموزشی

2

15:30-15:10

خانم دکتر زهرا احمدابادی
خانم مهری اعزازی

بررسی روش های آموزش شیمی در مدارس از نگاه دانشجویان کارورزی و مطالعه تطبیقی با چند کشور جهان

3

15:50-15:30

خانم ژیلا حسن زاده مقیمی
خانم دکتر مریم صباغان
آقای دکتر سید محمد رضا امام جمعه

برنامه آموزش شیمی سبز به معلمان در ایالت متحده آمریکا

4

14:50-14:30

 

 

 

یک­شنبه

 7 شهریور

خانم شيوا رجايي دستغيب
 خانم زرآسا رجايي دستغيب

بررسی میزان اضطراب دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه یک شیراز در آزمایشگاه شیمی

5

15:10-14:50

خانم بتول کریمی
خانم پریچهر کریمی
خانم دکتر صدیقه کریمی

بررسی کیفیت برنامه های درسی شیمی در دوره متوسطه دوم از دیدگاه دانش آموزان دختر و دبیران زن این دوره در ناحیه پنج آموزش و پرورش شهر اصفهان

6

15:30-15:10

خانم دكتر معصومه قلخانی

آقای انصار میرزایی

بررسی کج فهمی های دانش آموزان سال چهارم دبیرستان در مفهوم شیمی اسید و باز

7

15:50-15:30

خانم شکوفه راستگو جهرمی
خانم زهرا هاشمی

تقلب در امتحان؛ چرا؟

8

08:50-08:30

 

 

دوشنبه

 8 شهریور

خانم دکتر زهرا احمدآبادی

خانم فاطمه عزیزآبادی

تحلیل و مقایسه محتوای کتاب های درسی شیمی در دوره متوسطه نظری و پیش دانشگاهی از لحاظ توجه به آموزش های زیست محیطی

9

09:10-08:50

خانم سوسن نادری

تحلیل محتوای شیمی کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه

10

09:30-09:10

آقای اسماعیل اولی*
آقای دکتر نعمت الله ارشدی 

مطالعه صلاحیت های حرفه ای معلمان شیمی چند ایالت آمریکا

11

09:50-09:30

 خانم دكتر فرانک منطقی

شیمی، ایمنی و آموزش برای توسعه پایا

12

 

زمان­بندی ارایه­ ی مقاله ­ها به صورت پوستر

 

فهرست پوسترهایی که در روز شنبه 6 شهریور ماه از ساعت 15:50 تا 16:50 ارایه خواهد شد

 

شماره

نویسنده(ها)

عنوان پوستر

ردیف

101

خانم اعظم صارمی   

تاثیر الگوی ساخت گرایی بر یادگیری دروس علوم پایه و آزمایشگاهی

1

102

آقای علیرضا ناصری مود   

شیمی، فرصت های شغلی، رویکردها و چالش ها

2

103

آقای علیرضا ناصری مود   

جایگاه استفاده از وبلاگ در ارزشیابی مستمر درس شیمی

3

104

آقای علیرضا ناصری مود   

تأکید بر آموزش رسم نمودارهای انحلال پذیری شیمی دبیرستان با نرم افزار اکسل

4

105

خانم نازیلا وحید مهدی نیا   
آقای رضا خدایارلو

تاثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی بر یادگیری و یادسپاری درس شیمی دوره دوم دبیرستان

5

106

 خانم نازیلا وحید مهدی نیا   

آقای رضا خدایارلو

سازمان دهی یادگیری درس شیمی در دانش آموزان با استفاده از روش نقشه ذهنی (نقشه مفهومی متحرک)

6

107

آقای فرزین احسنی   

چالش‌های موجود در آموزش شیمی و راه‌های ایجاد علاقه در دانش آموزان به درس شیمی

7

108

آقای پرویز نوجوان   
   آقای محمد حسین منظوری لشگر

مزایا و معایب استفاده از آزمایشگاه مجازی نسبت به آزمایشگاه واقعی

8

109

خانم شهره فردادوند   

چگونه توانستم با استفاده از روش تدریس یادگیری فعال فناورانه(TEAL)  وکتاب الکترونیکیدانش آموزان پایه اول دبیرستان حافظ را به درس شیمی 1 علاقه مند سازم و نمرات آن ها را بهبود بخشم؟

9

110

خانم فریده سلطانی اصل   

معلم یک جزیره نیست معلم حرفه ای، پل ارتباطی بین نتایج پژوهش ها

وعمل است

10

111

آقای اسفندیار تقوی   

تحلیل محتوای فصل های یک، دو و سه کتاب جدید التالیف علوم تجربی پایه نهم، به عنوان کتاب شیمی پایه نهم با استفاده از روش ویلیام رومی

11

112

فرشته احمدی درمیان   

تحلیل محتوای مبحث شیمی کتاب علوم پایه نهم متوسطه اول (جدید التالیف) با استفاده از روش ویلیام رومی

12

113

خانم مریم خزاعی   
خانم مهناز خراشادیزاده

کلاس معکوس روشی نو در آموزش شیمی

13

114

خانم مهندس پروین اسدی فرد   

روش های کاهش افت تحصیلی در فراگیران

14

 

115

خانم مهناز خراشادی زاده   
   خانم مریم خزاعی
خانم معصومه عمیدیان

نقش آزمایش در یادگیری مفاهیم شیمی

15

116

خانم ناهید احمدی   
زهره شمالی

بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در فرایند آموزش شیمی

16

117

خانم سیده اکرم ابوالقاسم پور   
دکتر علیرضا سلیمی

چشم انداز پیشرفت علمی کشور با آموزش نیروهای متخصص در بهره برداری از تابش سینکروترون

17

118

خانم زهراء سیار   
آقای دکتر محمد وکیلی

ICT  در آموزش (درس شیمی و آزمایشگاه)

18

119

خانم طیبه عبدالکریمی   

بررسی کج فهمی دانش‌آموزان در شناخت پایستگی جرم در واکنش های شیمیایی سیستم باز و بسته

19

120

خانم سمانه محمدابراهیم زاده 

واکاوی تدریس شیمی باFlipped Classroom

20

121

آقای محمد ساجدی   

تاثیر یادگیری بر اساس چند رسانه ای در تدریس شیمی و یادگیری دانش آموزان بر اساس خود آموزی

21

122

آقای غلامرضا براکوهی   

روش های نوین آموزش و توسعه پایدار

22

 

فهرست پوسترهایی که در روز یک­شنبه 7 شهریور ماه از ساعت 15:50 تا 16:50 ارایه خواهد شد

 

شماره

نویسنده(ها)

عنوان پوستر

ردیف

201

آقای غلامرضا براکوهی   

آموزش و ارزشیابی مبتنی بر نقشه های مفهومی

23

202

خانم دکتر راضیه حبیب پور   
 دکتر اسلام کاشی

آموزش مفاهیم "کشش سطحی"، "پلیمر"، "سورفکتانت"، "آبگریزی"، "آبدوستی" و "اثر مارانگونی" به دانش آموزان دبیرستانی از طریق تهیه و طراحی حباب های صابون

24

203

خانم دکتر راضیه حبیب پور   
دکتر اسلام کاشی

لزوم توجه به سم شناسی در برنامه درسی شیمی به منظور کمک به آموزش شیمی سبز و توسعه پایدار

25

204

خانم زهرا میری رامشه   

شیمی سبز چشم انداز و کاربردها

26

205

خانم فریناز صولت   

نقد و بررسی محتوای کتاب های درسی شیمی دبیرستان

27

206

آقای دکتر حمیدرضا مردانی   
خانم زهرا لطفی

نقد و بررسی سرفصل درس ها و محتوای کتاب های درسی شیمی 2 و 3

28

207

خانم فاطمه شفاهی   

شیمی و آموزش مهارت های زندگی از دبیرستان تا دانشگاه

29

208

آقای دکتر ابراهیم زارعی کیاسری   

کج فهمی های دانش آموزان در مورد مفهوم یون و پیوند یونی و راهکاری برای رفع آن ها

30

209

خانم فهیمه بیگدلی   

اخلاق علمی در آموزش و پژوهش شیمی

31

 

210

خانم شهناز رحیمیان   
خانم دکتر مریم صباغان
آقای مجید دماوندی

بررسی میزان دانش معلمان ازاصول شیمی سبز

32

 

211

خانم شبنم نبی زاده  
خانم دکتر معصومه قلخانی
خانم دکتر مریم صباغان

طراحی محتوای آموزشی برای تولید دیزل زیستی از

زیست توده‌ها برای دانشجویان

کارشناسی رشته شیمی

33

212

خانم پریسا حیدری   

چگونه انگیزه دانش‌آموزان برای یادگیری شیمی را افزایش دهیم؟

34

213

خانم فریناز عنایت الهی

اثر بخشی روش نقشه مفهومی با لوحه های آموزشی در یادگیری معنا دار درس شیمی

35

214

خانم منیر شامبیاتی

آموزش یادگیری مشارکتی برای تغییر مفهومی در مفاهیم سینتیک شیمیایی

36

215

خانم ناهید بهرامی هیدجی

آموزش شیمی با رویکرد داستان سرایی و قصه گویی

37

216

آقای دکتر علی طرب ساز
خانم بتول عادل نژاد

آموزش درس شیمی با نظارت والدین و مدرسه توسط معلم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی

38

217

دکتر سلمي احساني تيلمي  
خانم دكتر مريم سيد حسيني

توسعه مهارت هاي عملي دانش آموز-محور جهت رفع چالش هاي يادگيري در شيمي

39

218

آقای دکتر عباس بهجو  
خانم آفاق پورشمسیان

تحلیل محتوای پیش نویس کتاب شیمی دهم بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد و اصول سازماندهی محتوا

40

219

آقای صابر رجائی  
آقای محسن رضاییآ

آزمایشگاه شیمی این جا، آزمایشگاه شیمی آن جا،

آزمایشگاه شیمی همه جا

41

220

خانم فریبا وزیری شهربابک  

آموزش شیمی و محیط زیست و توسعه پایدار

42

221

خانم سمانه کیانی  

شیمی سبز و ضرورت آموزش آن در مدارس

43

222

خانم مژگان یصیری  
خانم مریم هدایتی

عوامل موثر بر افزایش یا کاهش درصد درس شیمی

در کنکور

44

 

فهرست پوسترهایی که در روز دوشنبه 8 شهریور ماه از ساعت 09:50 تا 10:50 ارایه خواهد شد

 

شماره

نویسنده(ها)

عنوان پوستر

ردیف

301

آقای محمد کریمی  

آقای رسول کریمی

نقش دبیران شیمی ومحتوای کتب درسی شیمی در حفظ محیط زیست وتوسعه پایدار

45

 

302

خانم دکتر زهرا احمدآبادی
خانم دکتر مینا جامی الاحمدی
خانم فاطمه عزیزآبادی

طراحی آزمایشی ساده و سبز برای آزمایشگاه شیمی

فیزیک 1، سیستم تعادلی فازی دو جزیی جامد-مایع با

نقطه اتکتیک ساده

46

 

303

خانم دکتر زهرا احمدآبادی
خانم دکتر مینا جامی الاحمدی
خانم فاطمه عزیزآبادی

طراحی آزمایش سیستم ساده تعادل فازی دو جزیی جامد- مایع برای آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 دوره کارشناسی

با رویکرد شیمی سبز

47

304

خانم شکوفه راستگو جهرمی  

بررسی تاثیر به‌ همراه داشتن تلفن همراه در مدرسه برعملکرد دانش‌آموزان

48

305

آقای مهندس شایان نصرالهی  
خانم ملاحت کیالاشکی

استفاده از کانال های تلگرامی

در آموزش شیمی

49

306

خانم سیما طباطبایی بافقی  

بررسی هفت کج‌ فهمی رایج درس شیمی، در دانش آموزان مقطع دبیرستان

50

307

خانم فاطمه شفاهی  

بازی های کارتی و تاثیر آن بر آموزش و یادگیری گروه های عاملی

51

308

آقای نعمت اله کریمی  
خانم شهین پاپی

نقدی بر توجیه روند تغییر شعاع اتمی گروهی

در کتاب شیمی 2 دبیرستان

52

309

خانم صدیقه سادات تولایی انجیله  

بررسی تاثیر الگوی تدریس ساخت گرایی در بهبود عملکرد و یادگیری دانش آموزان در درس شیمی پایه سوم دبیرستان

53

310

خانم صدیقه سادات تولایی انجیله  

تأثیر مدیریت دانش برعملکرد دبیران شیمی مقطع متوسطه ناحیه دو ری

54

311

خانم صدیقه سادات تولایی انجیله  

آموزش شیمی از طریق تلفن همراه

55

312

آقای جواد حسنعلیان  

مدلC.M. : "من" و " او". "شما" ، "ما " را حدس بزنید

56

313

خانم سوسن نادری  

شیوه های نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

57

314

خانم آرزو عبدالکریمی  

مقایسه شیوه تدریس کاوشگری POGILو روش سنتی تدریس (سخنرانی) در آموزش مدل لوئیس شیمی سال دوم دبیرستان

58

315

 آقای اکبر دلدار  

چالش‌ها و چشم‌اندازها در فرايند ياددهي- يادگيري تعادل‌هاي شيميايي

58

316

آقای اکبر دلدار  

استفاده ازآنالوگ در آموزش شیمی

60

317

 خانم طاهره حقی  

بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایه سوم متوسطه مفهوم واکنش های شیمیایی

61

318

خانم نرگس سیری  
خانم سیمین سیری

نقد وبررسی برنامه ی درسی سرفصل ها، درس ها و محتوای کتاب های شیمی دوره متوسطه اول

62

319

 خانم نرگس سیری  

خانم سیمین سیری

آموزش شیمی، محیط زیست و توسعه ی پایدار

63

320

آقای ابوالفضل عرفانی نژاد  
خانم معصومه خجسته 

بررسی تأثير آگاهي زیست محیطی مدیران مدارس متوسطه بر پيشرفت تحصيلي دروس آزمايشگاهي دانش‌آموزان

64

321

خانم افسر علیزاده عظیمی

خانم فریبا ملکیان

کاهش نیترات در آب آشامیدنی، آزمایشی سبز برای آزمایشگاه شیمی عمومی

65

322

آقای اسماعیلی اولی

آقای دکتر نعمت الله ارشدی

طراحی و اجرای بازی برای بیان مفهوم

سرعت واکنش و تعادل

66

 

 

تاریخ انتشار: 1395/06/01 - 11:26
دسترسی سریع
تاریخ های مهم

لطفاً به تاریخ های اعلام شده دقت فرمایید.

ارسال متن کامل مقاله:
از 1395/03/01 تا 1395/04/25
داوری متن کامل مقاله :
از 1395/04/26 تا 1395/05/08
نتایج نهایی متن کامل مقاله:
از 1395/05/09 تا 1395/05/09
ثبت نام فردی شرکت کنندگان:
از 1395/02/25 تا 1395/05/22

توجه: تاریخ های یادشده تمدید نخواهد شد.

اطلاعات کنفرانس
 
.
روزهای کنفرانس:
از 1395/06/06 تا 1395/06/08
دبیر : دکتر نعمت الله ارشدي
دبیر علمی : دکتر نعمت الله ارشدي
دبیر اجرایی : دکتر میر سعید سید دراجی
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک