جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر فرش دستباف ایران

معرفی
پژوهشگران برتر فرش

آيين‌نامه جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر فرش دستباف ايران

مقدمه:

 جشنواره تجليل از پژوهشگران فرش ايران که در اين آيين‌نامه جشنواره خوانده می‌شود، جشنواره‌ای است که به معرفی پژوهشگران برتر فرش می‌پردازد و هرساله بر اساس اين آيين‌نامه توسط انجمن علمی فرش ايران و با همکاری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، کانون فناوری فرش معاونت علمی رياست جمهوری و مرکز ملی فرش ايران در سطح ملی برگزار می‌شود.

 

ماده 1- اهداف برگزاری جشنواره

 • ترويج فرهنگ پژوهش در کشور و ارتقاء منزلت و جايگاه پژوهش در حوزه فرش ايران؛
 • معرفی توانمندی‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی، هنری، توليدی و صنفی فرش کشور؛
 • شناسايی و معرفی پژوهشگران برتر دانشجويی در مقاطع مختلف؛
 • تشويق، تقويت و ايجاد انگيزه پژوهشی در هيئت‌علمی، مدرسين و پژوهشگران فرش کشور؛
 • فراهم‌سازی زمينه برای کاربردی شدن پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه فرش دستباف ايران.

 

ماده 2- برگزيدگان جشنواره در بخش‌های مختلف به شرح زير هستند:

 • بخش پژوهشي؛
 • پژوهشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات و نهادهای آموزشی و پژوهشي؛
 • پژوهشگران وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرايی، هنری و شرکت‌های توليدي؛
 • پژوهشگران اتحاديه‌ها و انجمن‌های علمی، هنری، صنفی و توليدي؛
 • پژوهشگران دانشجو و دانش‌آموختگان مقاطع مختلف.

 

ماده 3- ارکان جشنواره

 • دبير جشنواره

با پيشنهاد کميته آموزش و پژوهش و تصويب هيئت‌مديره از سوی رياست انجمن علمی فرش ايران منصوب می‌شود.

وظايف دبير جشنواره به شرح زير است:

 • تهيه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط برای تعيين پژوهشگران؛
 •  تعيين معيارهای انتخاب برگزيدگان و ارائه به هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران؛
 • پيشنهاد اعضای هيئت‌داوران از بين استادان پژوهشگران مشهور به هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران و برگزاری و اداره جلسات ذی‌ربط؛
 • ارائه پيشنهاد نوع و ميزان جوايز و تنديس جشنواره برای تصويب در هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران؛
 • برنامه‌ريزی و برگزاری جشنواره با هماهنگی هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران؛
 • تشکيل دبيرخانه جشنواره برای وصول و کنترل و ثبت مراسلات و مدارک.
 • کميته علمی
 • اين کميته با عضويت هيئت‌داوران و دبير جشنواره وظيفه بررسی پرونده‌های ارسالی به دبيرخانه جشنواره و تعيين برترين‌های پژوهش و فناوری در بخش‌های مختلف و ارائه به هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران را بر عهده دارد.

 

ماده ۴- بخش کنترل مدارک و مستندات

 • دبيرخانه جشنواره مدارک ارسالی را ازلحاظ: صحت مدارک، شناسايی محقق، به‌موقع فرستادن، کامل بودن مدارک و مستندات کنترل و در صورت کامل بودن، آن را ثبت نموده و سپس به بخش پژوهشی تحويل می‌دهد.

 

ماده ۵- بخش پژوهشی

 • پژوهشگران:

پژوهشگران برتر بر اساس عملکرد و مستندات تخصصی خود در زمينه‌های: (طرح و نقش، زيبايی‌شناسی، رنگرزی، بافت و مرمت، مواد اوليه، ابزار و مسائل فنی، اقتصاد و مديريت، تاريخ و فرهنگ، جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی، سبک و جغرافيا) انتخاب می‌شوند:

 • دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرايی و تشکل‌ها می‌توانند هر عضو هيئت‌علمی يا محقق و همکار واجد شرايط که امتيازات لازم را بر اساس جدول شماره 1 کسب کرده باشد، معرفی نمايند.
 •  معرفی‌شدگان در گروه‌های فوق، در دبيرخانه جشنواره و در کارگروه‌های تخصصی پژوهشی بررسی و برگزيدگان تعيين می‌شوند.
 • فعاليت‌های پژوهشی انجام‌شده بايد طی 4 سال منتهی به مهرماه سال جاری صورت گرفته باشد.
 • لازم است دانشگاه يا موسسه پژوهشی يا مؤسسات و تشکل‌های ديگر برای معرفی پژوهشگر برگزيده از طريق شورای پژوهشی يا معاون و مسئول پژوهشی و فناوری خود اقدام کند.
 •  مبنای محاسبات امتيازات پژوهشی آيين‌نامه ارتقاء اعضاء هيئت‌علمی بوده و حداقل و حداکثر امتيازاتی که هيئت‌علمی بايد کسب نمايد بر اساس جدول پيوست شماره 1 است.

 

تبصره1: پژوهشگران مستقل می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه از يکی از نهادهای علمی، هنری يا صنفی فرش دستباف در جشنواره شرکت کنند.

 

ماده 6- تصويب

اين آيين‌نامه در شش ماده و يک تبصره در تاريخ 2/2/94 به تصويب هيئت‌مديره انجمن علمی فرش رسيد.

محورها
اخبار
دسترسی سریع
تاریخ های مهم

مهلت ارسال مدارک:
از 1394/03/01 تا 1394/07/30

اطلاعات کنفرانس
 
انجمن علمي فرش ايران
روزهای کنفرانس:
از 1394/02/09 تا 1394/09/04

جشنواره تجليل از پژوهشگران فرش ايران هرساله بر اساس آيين‌نامه تنظيم شده توسط انجمن علمی فرش ايران و با همکاری مرکز ملی فرش ايران در سطح ملی برگزار می‌شود.

دبیر : داود شادلو
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک