اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها

کمیته علمی کنفرانس
  
دبیر علمی: دکتر سعید قلی زاده 
 
 
اعضاء کمیته علمی:
 

پروفسور کاظم بدو

دانشگاه ارومیه

دکتر هادی بهادری

دانشگاه ارومیه

پروفسور سعید تاریوردیلو

دانشگاه ارومیه

دکتر فردین جعفرزاده

دانشگاه صنعتی شریف

پروفسور محمدرضا چناقلو

دانشگاه صنعتی سهند

دکتر ایمان حاجی رسولیها

دانشگاه Sheffield، انگلستان

پروفسور مسعود حاجی علیلو

دانشگاه تبریز

دکتر حسین رحامی

دانشگاه تهران

دکتر عبدالرضا سروقد

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پروفسور عیسی سلاجقه

دانشگاه شهید باهنر کرمان

پروفسور محمد شکرچیزاده

دانشگاه تهران

پروفسور حسین شوکتی

دانشگاه ارومیه

پروفسور محمدرضا شیدایی

دانشگاه ارومیه

دکتر سیامک طلعت اهری

دانشگاه تبریز

پروفسور کریم عابدی

دانشگاه صنعتی سهند

دکتر امیرحسین علوی

دانشگاه Missouri، آمریکا

دکتر چنگیز غیرتمند

دانشگاه ارومیه

دکتر سعید قلی زاده

دانشگاه ارومیه

دکتر سعید کاظم زاده

دانشگاه Atilim، ترکیه

پروفسور علی کاوه

دانشگاه علم و صنعت ایران

پروفسور کامبیز کوهستانی

دانشگاه تبریز

پروفسور مارک گریگوریان

مهندسین مشاور MGA، آمریکا

دکتر امیرحسین گندمی

موسسه تحقیقاتی Stevens، آمریکا

دکتر محمد لواسانی

دانشگاه Florida، آمریکا

دکتر حمید محرمی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر میرعلی محمدی

دانشگاه ارومیه

دکتر رامین معتمد

دانشگاه Nevada Reno، آمریکا

پروفسور فریدون مقدس نژاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر جواد مکاری

دانشگاه صنعتی ارومیه

دکتر علیرضا منافپور

دانشگاه ارومیه

پروفسور هوشیار نوشین

دانشگاه Surrey، انگلستان

 
دسترسی سریع
تاریخ های مهم
ارسال متن کامل مقاله
از 1397/03/01 تا 1397/07/12
داوری متن کامل مقاله 
از 1397/05/01 تا 1397/07/12
نتایج نهایی متن کامل مقاله
از 1397/06/01 تا 1397/07/12
ثبت نام فردی شرکت کنندگان
از 1397/03/15 تا 1397/07/17

 

اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه ارومیه
روزهای کنفرانس:
از 1397/07/18 تا 1397/07/19
دبیر علمی : دکتر سعید قلی زاده
دبیر اجرایی : دکتر چنگیز غیرتمند
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک