اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها

هزینه های ثبت نام و شرکت در کنفرانس

ثبت نام حداقل یکی از نویسندگان به ازای هر مقاله الزامی میباشد. هزینه ثبت نام شامل کتابچه چکیده مبسوط مقالات، لوح فشرده مجموعه مقالات، پذیرایی و ناهار در روزهای برگزاری کنفرانس میباشد. جهت تکمیل فرآیند ثبت نام، هزینه های مربوطه را طبق جدول زیر به حساب عواید اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه به شماره حساب 0110212191001 نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ارومیه واریز و فیش اسکن شده را که شماره مقاله هم در آن قید شده است به آدرس   ncie@urmia.ac.irارسال فرمایید. همچنین لازم است تصویر فیش واریزی ازطریق صفحه شخصی نویسنده در وبسایت کنفرانس و با استفاده از لینک ثبت نام فردی شرکت کنندگانبارگذاری شود. لازم به ذکر است که ارائه اصل فیش واریزی در روز نخست کنفرانس برای دریافت پکیج کنفرانس الزامی میباشد.

 

ردیف

نوع ثبت نام

مبلغ (ریال)

1

اعضا هیات علمی مقاله اول

3/000/000

2

اعضا هیات علمی مقاله دوم به بعد

2/000/000

3

دانشجویی مقاله اول

2/000/000

4

دانشجویی مقاله دوم به بعد

1/250/000

5

شرکت کنندگان آزاد

2/500/000

 

از دانشجویان عزیز درخواست میگردد اسکن کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل خود را همراه با فیش واریزی به آدرس ایمیل دبیرخانه کنفرانس (ncie@urmia.ac.ir) ارسال نمایند.

دسترسی سریع
تاریخ های مهم
ارسال متن کامل مقاله
از 1397/03/01 تا 1397/07/12
داوری متن کامل مقاله 
از 1397/05/01 تا 1397/07/12
نتایج نهایی متن کامل مقاله
از 1397/06/01 تا 1397/07/12
ثبت نام فردی شرکت کنندگان
از 1397/03/15 تا 1397/07/17

 

اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه ارومیه
روزهای کنفرانس:
از 1397/07/18 تا 1397/07/19
دبیر علمی : دکتر سعید قلی زاده
دبیر اجرایی : دکتر چنگیز غیرتمند
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک