English

اولین همایش حج در پویه تاریخ

معرفی
تاریخ حج
محورها
اخبار
دسترسی سریع
تاریخ های مهم
اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه الزهراء
روزهای کنفرانس:
از 1396/01/27 تا 1396/01/28

باسمه تعالی

به اطلاع عموم علاقمندان و پژوهشگران  می رساند، همایش بین المللی " حج در پویة تاریخ" در روزهای27 و 28  فروردین ماه سال 1396در دانشگاه الزهراء(س)  با همکاری گروه تاریخ این دانشگاه ، انجمن ایرانی تاریخ و برخی مؤسسات دیگر برگزار خواهد شد. شورای علمی همایش در نخستین نشست، محورهای همایش را به شرح زیر پیشنهاد و همه علاقمندان را دعوت به همکاری می کند. 

"محورهای همایش"

 

حج: آسیب ها و راهکارها

1-موانع و مشکلات برگزاری حج در بستر تاریخ

2-فجایع و حوادث حج در بستر تاریخ

3-آسیب شناسی شیوه های مدیریتی نهادهای  متولی و برگزار کنندگان حج و ارائه راهکارهای مناسب

4-آسیب شناسی نهادهای متولی حج

5-آسیب شناسی اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی حج

 

حج: مفاهیم  و اندیشه ها، نقد و نظر

1-مفهوم شناسی حج و واژه های مرتبط مانند مناسک، آیین و...

2-حج و وحدت بخشی، دشمن ستیزی

3- حج و دیپلماسی سیاسی

4-مبانی نظری حج در قرآن و روایات

5-مبانی نظری حج در اندیشه متفکران اسلامی: فقها، متکلمان و...

6-حج در اندیشه های عرفانی و صوفیانه

7-حج در اندیشه و دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی

8-حج در اندیشه و افکار هنری

9-حج در اندیشه و افکار سنتی و مدرن

9- حج در ادبیات منظوم و منثور

 

حج: مناسک و آیین ها

1-حج در نزد اقوام و ملل مسلمان

2-آیین ها و مناسک حج: تغییر، تطور و....

 

حج: تمدن اسلامی

1-حج و تمدن سازی

2-اجتماع  فرهنگی در حج، تبادل و تضارب آراء و اندیشه ها

3-رابطه حج و اقتصاد

4-حج و منزلت بخشی

5- حج و اصناف، طبقات و اقشار اجتماعی جامعه

6-حج و اخلاق فردی و اجتماعی

7-حج و بهداشت

8- حج و مدرنیزاسیون

9- حج: عمران و آبادانی

10-حج و اقدامات رفاهی

 

تذکرات مهم:

1-مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش بایستی در چارچوب موضوع و  محورهای پیشنهادی باشد، در صورتی که مخاطبان فرهیخته مقاله ای را با  موضوع همایش و خارج از محورهای پیشنهادی  ارسال نمایند، پذیرش آن منوط به موافقت شورای علمی همایش خواهد بود.

2-ارائه مقالات در قالب سخنرانی و پوستر  امکان پذیر خواهد بود.

3-چکیده مقالات حداکثر در  250 کلمه تنظیم  و مسأله، پرسش، روش مورد استفاده، دستاورد  و کلید واژگان تحقیق در آن گنجانده شود.

4-اصل مقالات با فرمت ارجاع در پاورقی و بیان فهرست منابع و مآخذ،  حداکثر در 5000 کلمه تنظم شوند.

5-مقالات در دو فایل  wordو pdfارسال شوند.  

6- مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان با ذکر حوزه تخصصی به انضمام شماره تماس و ایمیل آنان در صفحه ای مجزا در ابتدای مقاله نوشته شود، به مقالاتی که مشخصات فوق الذکر را درج نکرده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-مقالات ارسالی نباید در مجلات و یا همایش های دیگر منتشر و یا ارائه شده باشد.

8-مقالات برگزیده پس از طی مراحل داوری و با تایید شورای علمی همایش در مجلات علمی_پژوهشی چاپ خواهد شد.

9-با توجه به تصمیم شورای علمی همایش، صرفا چکیده مقالاتی در مجموعه چکیده چاپ خواهد شد، که متن اصلی مقاله ارسال و مورد تایید قرار گرفته باشد.

10-زمان برگزاری همایش در روزهای 27 و 28 فروردین ماه سال 1396 خواهد بود. 

 

11-چکیده و مقالات به آدرس الکترونیکیhistory.hajj@alzahra.ac.ir   ارسال شوند.

12- مقالات برگزیده پس از داوری (حداقل دو داور) با برنامه ریزی مشخص در همایش ارائه خواهند شد.

13- صاحبان مقالات منتخب از پرداخت هزینه شرکت در همایش  معاف خواهند شد.

( شورای علمی همایش از دریافت پیشنهادهای سازنده استقبال می کند)

 

 

دبیر : دکترشهللا بختیاری دبیر علمی
دبیر اجرایی : دکتر هدیه تقوی
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک