ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

محورهای کنفرانس

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

7 و 8 بهمن ماه 1397

 

موضوع کنفرانس

توسعه رهبران و مدیران در سازمان های ایرانی(چالش ها / مدل ها و روش ها/ تجربیات)

محورهای کنفرانس

مدل ها و استراتژی های توسعه و پرورش مدیران و رهبران کارآمد، روند تحولی سازمان های نوین تراز جهانی

چالش ها و موانع توسعه رهبری و مدیریت در سازمان های ایرانی

آموزش و توسعه رهبران و مدیران و نقش آن در بهره وری سازمان

کوچینگ و منتورینگ ابزارهای نوین توسعه و یادگیری رهبران سازمان

روش های سنجش و توسعه شایستگی مدیران و رهبران

الگوها و روش های توسعه فردی رهبران و مدیران بر مبنای شایستگی

مدیریت استعداد، جانشین پروری و جایگزینی و توسعه رهبران و مدیران

همسوسازي استراتژي هاي يادگيري و توسعه با استراتژي های سازمان

راهکارها و چالش­های بهبود انتقال و کاربست یادگیری در محیط­های کاری

فناوری های نوین، شبکه های اجتماعی و نقش آن در توسعه رهبری

نقش توسعه رهبری در مدیریت بحران و اقتصاد مقاومتی

فرهنگ ایرانی- اسلامی و توسعه رهبران در سازمان های ایرانی

تجربیات سازمان ها در توسعه مدیران و رهبران

تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان

دسترسی سریع
تاریخ های مهم

 

ارسال متن کامل مقاله
از 1397/07/01 تا 1397/11/02
اطلاعات کنفرانس
 
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
روزهای کنفرانس:
از 1397/11/07 تا 1397/11/08
دبیر علمی : دکتر اباصلت خراسانی
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک