ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

راهنمای نگارش مقاله

راهنمای نگارش مقاله محورهای ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

  •   نویسندگان گرامی جهت ارسال مقاله، پس از مطالعه کامل و دقیق منوی " راهنمای نگارش مقاله" به منوی "ارسال مقاله" مراجعه و اقدام به ارسال نمایید.
  • مقاله‌ها باید در فرمت علمی-پژوهشی یا علمی - ترویجی بر اساس محورهای ششمین کنفرانس ملی مآموزش و توسعه سرمایه انسانی باشد.
  •  مقالات برگزیده کنفرانس در صورتی در فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی پذیرش و چاپ خواهد شد که در فرمت مقالات علمی- پژوهشی باشد.
  •  مقاله در هیچ‌یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقاله‌ها سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده یا به‌طور هم‌زمان برای سایر کنفرانس ها ارسال نشده باشد.
  •  مسؤولیت محتوای مقـاله‌ها به عهده‌ی نویسنده است و مقاله‌های ارسال شده بازگردانده نمی‌شود. دبیرخانه در رد، تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.
  • دبیرخانه، در مقـاله‌های مشتـرک ارسال‌شده، نویسنده‌ی مکاتبه‌کننده را جهت انجام مکاتبات خود در نظر می‌گیرد.
  • ضمناً قابل یادآوری است که تمامی فرایندهای مربوط به ارسال و تایید مقالات تنها از طریق سامانه    http://conf.isc.gov.ir/istd97 انجام خواهد شد. لذا خواهشمند است از پیگیری های تلفنی و یا حضوری خودداری نمایید.
  •  مشخصات فایل مقاله ارسالی:

1.محور اصلی، زیر محور، عنوان مقاله، خلاصه مقاله و کلمات کلیدی در قسمت مربوطه­ ی سایت تکمیل شود.

2.مشخصات نویسنده(گان) در قسمت مربوطه­ ی سایت تکمیل شود.

3. صفحه عنوان

صفحه اول مقاله شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، تعیین نویسنده مسئول مکاتبات، به همراه سمت و آدرس پستی کامل (تلفن، فاکس و ایمیل) است. عنوان مقاله بایستی گویا و بیانگر محتوای نوشتاری بوده و کمتر از 15 واژه باشد.

4.چکیده

چکیده باید مجموعه فشرده وگویایی از مقاله شامل صورت مسأله، اهمیت، روش کار و نتیجه‌گیری بوده و ترجیحاً از 300 واژه بیشتر نباشد.

5. واژه‌های کلیدی

حداکثر 5 واژه کلیدی، درباره موضوع مورد پژوهش در انتهای چکیده ارائه شود.

6.مقدمه

مقدمه بایستی باطرح مسأله و مرور پژوهش‌های انجام شده و جمع‌بندی آن‌ها هدف پژوهش را توجیه کند.

7.روش‌ تحقیق

شیوه اجرای پژوهش، طرح آماری و روش‌های شناسایی و ارزیابی توضیح داده شود.

8. یافته‌های پژوهش

تمامی نتایج کیفی وکمی به‌دست آمده در این قسمت ارائه گردد. در صورت نیاز می‌توان موضوعات را طبقه‌بندی نموده و از جدول، منحنی، نمودار و یا تصویر استفاده کرد.

9.بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به هدف و یافته‌های سایر پژوهش‌ها، نتایج حاصله از پژوهش تجزیه و تحلیل شده ودرباره آن‌ها نتیجه‌گیری لازم را بیان نماید.

10.منابع

10 -1.راهنمای نگارش درون متنی

منابع و مأخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله باید به شیوه داخل پرانتز باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام‌خانوادگی مؤلف یا مؤلفان با ویرگول (،) جدا شده و سپس سال انتشار بیان گردد، مانند: (Noe, 2008)برای منابع با بیش از دو نویسنده با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده اول به جای نام سایر نویسندگان «همکاران» ذکر گردد (Colquittet al., 2001)(محسنی و همکاران، 1388). در نگارش منابع لاتین وفارسی، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی آورده شوند.

منابع باید به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده مرتب شوند. چنانچه از یک نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد، ترتیب ارائه آنها برحسب سال انتشار از قدیم به جدید است. در صورتی که مقالات منفرد ومشترک از یک نگارنده ارائه می‌شود، ابتدا مقالات منفرد وسپس بقیه آن‌ها به ترتیب حروف الفبای نام و نام‌خانوادگی نگارندگان بعدی مرتب می‌شوند.

10 -2.راهنمای نگارش منابع در انتهای متن

کتاب:

Noe, R. A. (2010). Employee Training and Development. New York: McGraw-Hill.

مقاله در مجله:

JOO, B. (2005). Executive Coaching: A Conceptual Framework from an Integrative Review of Practice and Research. Human Resource Development Review4(4), 462-488.

مقاله در همایش:

Hoseini, A. and Razavi, Masoume. (2011). Promoting Human Resources; A New Look at the Status of Human Resources in Developing the Organization in the Third Millennium, 1th National Congress of Organizational Training Management, Shahid Beheshti University, Iran. 

پایان‌نامه :

Stener, L.  (2007). the Relevance of Coaching for Front Line Receptionists in the Hotel Industry, Tourism and Hospitality Management. Ph.D. Dissertation. Gutenberg University.

مقاله اینترنتی:

Webb, P. (2006). The Impact of Executive Coaching on Leadership Effectiveness. Retrieved from: http://www.intentional.com.au.

11.  مقاله، باید حداکثر 15صفحه و تحت برنامه‌ی Word2007 یا 2010 با قلم بی نازنین و فونت 12 و فاصله سطرها 15/1 سانتی­متر تنظیم شود

12. رعایت اصل نیم‌فاصله در نگارش مطالب مقاله الزامی است. 

13. در تنظیم جداول، منحنی‌ها، اشکال و تصاویر رعایت نکات زیر الزامی است:

- اطلاعات جداول، نباید به صورت منحنی و یا به شکل دیگر در مقاله تکرار شوند. شماره و عنوان جداول‌ها در بالا و منبع آن‌ها در پایین ذکر گردد.

- هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد و چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‌توان واحد را در عنوان جدول در پرانتز یا شکل خاص دیگر ذکر نمود.

- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به صورت زیر نویس ارائه می‌گردد. نتایج بررسی‌های آماری، باید به یکی از روش‌های علمی در جدول منعکس شود و در هر صفحه نباید بیش از دو جدول آورده شود.

- شکل‌ها باید به صورت سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره، عنوان منابع آنها در پایین بیاید.

عکس‌ها باید واضح، مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشند. ذکر مأخذ عکس‌ها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند الزامی است.

- جداول، شکل‌ها، نمودار‌ها و عکس‌ها در داخل متن و نزدیک موضوع مربوطه و به شکل معمول تایپ گردد.

محورهای کنفرانس

موضوع کنفرانس

توسعه رهبران و مدیران در سازمان های ایرانی(چالش ها / مدل ها و روش ها/ تجربیات)

محورهای کنفرانس

مدل ها و استراتژی های توسعه و پرورش مدیران و رهبران کارآمد، روند تحولی سازمان های نوین تراز جهانی

چالش ها و موانع توسعه رهبری و مدیریت در سازمان های ایرانی

آموزش و توسعه رهبران و مدیران و نقش آن در بهره وری سازمان

کوچینگ و منتورینگ ابزارهای نوین توسعه و یادگیری رهبران سازمان

روش های سنجش و توسعه شایستگی مدیران و رهبران

الگوها و روش های توسعه فردی رهبران و مدیران بر مبنای شایستگی

مدیریت استعداد، جانشین پروری و جایگزینی و توسعه رهبران و مدیران

همسوسازي استراتژي هاي يادگيري و توسعه با استراتژي های سازمان

راهکارها و چالش­های بهبود انتقال و کاربست یادگیری در محیط­های کاری

فناوری های نوین، شبکه های اجتماعی و نقش آن در توسعه رهبری

نقش توسعه رهبری در مدیریت بحران و اقتصاد مقاومتی

فرهنگ ایرانی- اسلامی و توسعه رهبران در سازمان های ایرانی

تجربیات سازمان ها در توسعه مدیران و رهبران

تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

 

برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان

دسترسی سریع
تاریخ های مهم

 

ارسال متن کامل مقاله
از 1397/07/01 تا 1397/11/02
اطلاعات کنفرانس
 
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
روزهای کنفرانس:
از 1397/11/07 تا 1397/11/08
دبیر علمی : دکتر اباصلت خراسانی
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک