اولین همایش ملی فقه و تربیت

راهنمای نگارش مقالات

فرمت چکیده مبسوط مقالات

چکیده شامل خلاصه مبسوط به فارسی و انگلیسی 1000 کلمه شامل موضوع (عنوان)، مقدمه و بیان مسئله، روش پژوهش (جامعه آماری، نمونه، روش نمونه‌گیری، جمع آوری داده‌ها، ابزارهای پژوهش)، یافته‌های پژوهش، نتیجه‌گیری و بحث و منابع است.

 واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی، حداقل از 3 واژه تا 6 واژه متاسب با موضوع مقاله با قلمBnazanin12pt به صورت ضخیم نگارش شود.

عنوان چکیده مقاله به زبان فارسی Bnazanin 14 pt  ضخیم و انگلیسی از قلم Times  new Roman در همان سایز استفاده شود.

در زیر عنوان به صورت وسط چین با قلم(Bnazanin 10 pt) اسامی نویسندگان نوشته شود. سمت و رتبه دانشگاهی (درصورت دارا بودن)، وابستگی سازمانی نویسندگان قید شود. در زمان تنظیم وابستگی علمی افراد از ذکر عناوین مانند: دکتر و مهندس اجتناب گردد.

  • جهت ذکر وابستگی علمی قید نام دانشکده/ نام دانشگاه/ موسسه/ سازمان/ مرکز تحقیقات، شهر، کشور، آدرس ایمیل هر یک از نویسندگان الزامی است.
  •  نویسنده مسئول لازم است با علامت * مشخص شود و علاوه بر موارد فوق شماره تماس وی نیز قید گردد.
  • در صورت پذیرش مقاله به صورت سخنرانی یا پوستر، حضور نویسنده مسئول یا نماینده وی جهت ارائه در زمان و سالن تعیین شده الزامی است. در غیر این صورت گواهی و امتیاز ارائه مقاله در کنگره به نویسنده گرامی تعلق نخواهد گرفت.

 

** چنانچه تحقیق شما هنوز به پایان نرسیده است، بر مبانی نظری تکیه کنید و نتایج مورد انتظار خود را به صورت فرضیه یا پیش بینی یا هدف مطرح نمایید. برخلاف چکیده کوتاه، در چکیده مبسوط می توانید به اختصار از نقل قول و ارجاع دهی در متن چکیده استفاده کنید.

 

راهنمای تدوین مقاله کامل

عنوان در 1 یا 2 خط، پر رنگ Bnazaanin18 pt متناسب با محتوا، هدف و یافته‌های پژوهشی

مولف اول[1]، مولف دوم[2]،مولف رابط با * مشخص می شود، فونت Bnazanin12pt  پررنگ

عنوان چکیده:

عنوان چکیده با فونتBnazanin 14 pt پررنگ

چکیده:

به دو زبان فارسی و انگلیسی (فارسی حداکثر 200 واژه)، انگلیسی (حداکثر180 واژه) در یک پاراگراف شامل موضوع، هدف، نمونه، ابزار، یافته‌های پژوهش و نتیجه‌گیری. دارای حواشی از لبه راست و چپ باشد. فونت این بخش از نوع  Bnazanin 11 pt می‌باشد.

واژه‌های کلیدی:

دست کم 3 واژه و حداکثر 6 واژه که با کاما از هم جدا شده باشد در یک خط Bnazanin 11 pt متناسب با موضوع مقاله.

مقدمهBnazanin 14 pt پررنگ

 برای نگارش مقالات فارسی ضروری است از نرم افزار  Word 2007 استفاده شودکاغذ از نوع  تعریفA4 می‌گردد.

از فونت Bnazanin 12 pt   و فاصله خطوط  Single  در تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد. در صورت استفاده از کلمات لاتین از فونت Times new roman با یک اندازه کوچک‌تر از فونت فارسی آن قسمت، استفاده شود. متن مقاله با حاشیه 35 میلی‌متری از بالا و 25 میلی‌متری از پایین، چپ و راست تهیه گردد.

عنوان هر بخشBnazanin 14 pt پررنگ عنوان زیر بخش‌ها با فونتBnazanin11 pt پر رنگ و به همان ترتیب نوشته شود. اولین خط همه پاراگراف‌ها 6 میلی‌متری فرورفتگی داشته باشد. علایم نگارشی مانند: نقطه، کاما و ... به نحو مناسب مورد استفاده قرار گیرند. از فواصل کوتاه در مورد لازم مثل افعالی که با «می» شروع می‌شوند، استفاده گردد تا مانع از جداشدگی احتمال کلمه گردد. مبانی نظری، پیشینه پژوهشی، هدف‌ها، پرسش‌ها، فرضیه‌های پژوهش (در صورت لزوم)، ابزار پژوهش با ذکر اعتبار(Relidity) و روایی (Validity) (در صورت وجود ابزار)، و روش تحلیل داده ها.

نتایج:

یافته‌ها از نظر شکل ظاهری بر اساس آنچه در مقدمه آمده است.

بحث و نتیجه گیری:

توجه و تبیین یافته‌ها، ترکیب و پیوند آن‌ها با پیشینه پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها.

زیرنویس‌ها:

توضیح و معادل لاتین اصطلاح‌ها در زیرصفحه از فونت(Bnazanin11pt)  استفاده گردد.

قدردانی:

در صورت لزوم، بخش کوتاه تقدیر و تشکر می‌تواند قبل از ارائه فهرست منابع ذکر گردد.

ارجاع دهی  درون متنی :

در شیوۀ درون متنی، پس از نقل قول به رایج ترین  شیوه (سبک ارجاع به نام خانوادگی نویسنده، تاریخ انتشار، صفحه)  ارجاع داده می شود.  

منابع:

آخرین قسمت مقاله خواهد بود در این قسمت فونت مورد استفاده برای منابع فارسی  Bnazanin 11 pt و برای منابع انگلیسی مثل سایر قسمت‌های مقاله Times new Roman 10خواهد بود.

مشخصات هر منبع باید به صورت کامل و استاندارد مطابق نمونه‌ ارائه شود:

  • برای مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه‌ای که مقاله در آن به چاپ رسیده است، شماره، دوره‌ی نشریه و شماره صفحه مقاله.
  • برای کتاب: به جای نام نشریه مشخصه‌های کتاب، محل چاپ و ناشر
  • برای پایگاه‌های اینترنتی: تاریخ بازدید به روز/ ماه/ سال و سپس نشانی (مثال Retriteved march 23,2010 from… )

**** کل حجم صفحات مقاله بایستی حداقل 10 و حداکثر 25 صفحه A4  باشد.(هر صفحه 300 کلمه)****


[1]عنوان و آدرس کوتاه مولف اول، آدرس پست الکترونیک   Bnazanin 10pt

[2]عنوان و آدرس کوتاه مولف اول، آدرس پست الکترونیک Bnazanin 10pt 

دسترسی سریع
تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش: 1397/10/03

تمدید مهلت ارسال چکیده مبسوط مقالات: 1397/08/20

اعلام نتایج داوری چکیده مبسوط مقالات: 1397/08/29

تمدید  مهلت ارسال اصل مقالات: 1397/09/16

اعلام نتایج داوری اصل مقالات: 1397/09/21

اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران
روزهای کنفرانس:
از 1397/10/03 تا 1397/10/30

پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام  همایشی در سطح ملی با عنوان «فقه و تربیت» با مشارکت برخی نهادها و مراکز دانشگاهی و حوزوی فعال در حوزه فقه تربیتی و با هدف «زمینه سازی تولید علم دینی در ساحت تعلیم و تربیت، تقویت همکاری و همیاری دانشگاه و حوزه در راستای ارتقاء نظام تربیتی جامعه اسلامی، ترسیم ظرفیت­ها و بایسته ­های آموزشی پژوهشی در حوزه فقه تربیتی و فرهنگ سازی و ارتقاء سواد تربیتی جامعه اسلامی» در سوم دی ماه 1397 برگزار خواهد نمود.

دبیر علمی : دکتر صدیقه مهدوی کنی
دبیر اجرایی : دکتر طاهره محسنی
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک