همایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران

کمیته علمی

 

اعضای کمیته علمی همایش(به ترتیب حروف الفبا):

 

1-      دکتر حبیب احمدی(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز - جامعه شناسی)

2-      دکتر علی یار احمدی(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز- جمعیت شناسی)

3-      دکتر شیرین احمدنیا(عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی- جامعه شناسی)

4-      دکتر محبوبه البرزی(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز- علوم تربیتی)

5-      دکتر محمد تقی ایمان(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز- جامعه شناسی)

6-      دکتر محمود بحرانی(عضو هیات علمی پژوهشکده علوم اجتماعی شیراز)

7-      دکتر داریوش بوستانی(عضو هیات علمی دانشگاه کرمان- جامعه شناسی)

8-      دکتر جهانگیر جهانگیری(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز-جامعه شناسی)

9-      دکتر مسعود حسین چاری(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز- روانشناسی تربیتی)

10-      دکتر بیژن خواجه نوری(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز - جامعه شناسی)

11-   دکترهادی خانیکی(عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی- ارتباطات)

12-   دکتر ماهرخ رجبی(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز-جامعه شناسی)

13-   دکتر سعید رحیمیان(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز- فلسفه و الهیات اسلامی)

14-   دکتر سید سعید زاهد زاهدانی(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز - جامعه شناسی)

15-   دکتر خدیجه سفیری(عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا - جامعه شناسی)

16-   دکتر سوسن سهامی(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مرودشت- جامعه شناسی)

17-   دکتر بابک شمشیری(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز - علوم تربیتی)

18-   دکتر پرویز عامری(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز- حقوق)

19-   دکتر محمد جلال عباسی شوازی(عضو هیات علمی دانشگاه تهران- جمعیت شناسی)

20-   دکتر محمد تقی عباسی شوازی(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز - جامعه شناسی)

21-   دکتر ملیحه علی مندگاری(عضو هیات علمی دانشگاه یزد- جمعیت شناسی)

22-   دکتر حلیمه عنایت(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز - جامعه شناسی)

23-   دکتر اسفندیار غفاری نسب(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز - جامعه شناسی)

24-   دکتر نوراله محمدی(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز- روانشناسی)

25-   دکتر مجید موحد(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز -جامعه شناسی)

26-    دکتر اصغر میرفردی(عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج - جامعه شناسی)

27-   خانم خدیجه اسدی(دانشجوی دکترای جمعیت شناسی دانشگاه مالزی)

28-   خانم مریم حسینی(دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه شیراز)

دسترسی سریع
تاریخ های مهم

 

ارسال خلاصه مقاله:
 1394/09/17 تا 1394/10/25

اعلام نتایج چکیده مقاله:
1394/10/30

ارسال متن کامل مقاله:
1394/10/25   تا   1394/11/25

نتایج نهایی متن کامل مقاله:
1394/12/21

اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه شیراز، پژوهشکده علوم اجتماعی
روزهای کنفرانس:
از 1395/02/07 تا 1395/02/08
دبیر علمی : دکتر حلیمه عنایت
دبیر اجرایی : دکتر محمدتقی عباسی شوازی
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک