همایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران

شیوه نامه تنظیم مقاله

راهنمای نویسندگان جهت تدوین و تنظیم مقالات

«« لطفا جهت تدوین مقاله به نکات زیر توجه نمایید»»

 

الف) مقالات ارسالی حتما بایستی مطابق با شیوه نامه تنظیم شده باشند و تنها از طریق سایت همایش ارسال گردند. لذا به مقالاتی که از طرق دیگر مانند ایمیل ارسال شده باشند و مطابق شیوه نامه تنظیم نشده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و از فرایند داوری کنار گذاشته می شوند.

 

ب) راهنمای نگارش مقاله

1- مقاله‌ها روی کاغذ A4با حاشیه‌ 2 سانتی‌متر از چهار طرف و فاصله‌ی بین سطرها 1 سانتی متر در محیطWORD 97-2003   22سطری و قلم Bnazanin12 تایپ شود و از طریق سایت اختصاصی همایش ارسال‌شود.

 

2-تعداد کلمات مقاله، بین 6000 تا 8000 کلمه و حداکثر 20 صفحه باشد.  

 

 3- در صفحه اول :عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی و گروه آموزشی دانشگاه هم به فارسی و هم به انگلیسی آورده شود. در پاورقی(زیر نویس): نشانی پستی، شماره تلفن، پست الکترونیک(E-mail) و در صورت امکان دور نگار(Fax) اعلام گردد. اگر نویسندگان بیش از دو نفر بودند مکاتبه دار مقاله (نویسنده مسئول) باید مشخص گردد. اعلام آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی و شغل نویسنده یا نویسندگان الزامی است.

 

4- چکیده

خلاصه مقاله (چکیده) باید حداکثر در 200 کلمه در یک پاراگراف به دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه شود که شامل نام و نام خانوادگی نویسندگان، عنوان مقاله، روش پژوهش(مباحث نمونه گیری، ابزار تحقیق و نحوه جمع آوری اطلاعات)، یافته ها و نتایج پژوهش و نیز واژگان کلیدی(key words) که حداقل 3و حداکثر 7 واژه بوده باشد. چکیده انگلیسی نیز باید طبق نمونه فارسی ویرایش گردد.

 

5- مقدمه

مقدمه شامل: بیان مسأله –ضرورت مسأله –مبانی نظری –اهداف (در تحقیق کیفی الزامی است) و یا فرضیه ها می باشد که موارد فوق بایستی بدون عنوان و تیتر و شماره بندی باشد.

6- ابزار و روش

ابزار و روش شامل : جامعه آماری –حجم نمونه و روش نمونه گیری –ابزار گردآوری داده ها برای هر متغیر–روایی و پایایی ابزار –روش تجزیه و تحلیل داده ها می باشد که موارد فوق بایستی بدون عنوان و تیتر و شماره بندی باشد.

 

7- یافته ها

یافته ها شامل: یافته های توصیفی –یافته های استنباطی(آزمون فرضیه های تحقیق) می باشند. یافته های استنباطی مطابق فرضیات ارایه شود. توجه کنید عنوان جداول با ذکر شماره در بالای جدول و عنوان شکل با ذکر شماره در زیر آن آورده شود و در صورت لزوم  منبع مربوطه نیز ذکر شود.

 

8- بحث و نتیجه گیری

این قسمت شامل: نتیجه گیری و تبیین نتایج –پیشنهادهای تحقیق

 

9- منابع

توجه نمایید که تمام منابع داخل متن و منابع پایانی طبق سبک A.P.Aتنظیم شود.

روش ارجاع منابع در متن و پایان منابع برای رفرنس های فارسی و انگلیسی به زبان انگلیسی و به سبک زیر انجام می پذیرد:

الف)ارجاع به منابع به شیوه درون متنی یا  A.P.Aاست به این صورت که در متن مقاله پس از نقل مطلب، در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحه مورد نظر ذکر شود مانند (Sahami,2011.P12)

ب)فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر و به ترتیب الفبایی نویسندگان تنظیم شود:

کتاب

Author(last name,Name).(Publishing Date).Title.(translator Name).publishing place

مقاله

Author(last name,Name).(Publishing Date).Title.Magazine Title.Volume, Number , Page Number

پایان نامه/رساله:

Author(last name,Name).(Publishing Date). Title.M.S Thesis/PhD Thesis, unpublished. University Name

 

در صورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه بر ذکر مشخصات بالا، در پایان نشانی دسترسی به سایت اینترنتی نیز به گونه کامل با ذکر تاریخ مشاهده نوشته شود.

نکته مهم: در پایان منابع فارسی که به انگلیسی نگاشته شده کلمه PERSIANدرج شود.

 

 

دسترسی سریع
تاریخ های مهم

 

ارسال خلاصه مقاله:
 1394/09/17 تا 1394/10/25

اعلام نتایج چکیده مقاله:
1394/10/30

ارسال متن کامل مقاله:
1394/10/25   تا   1394/11/25

نتایج نهایی متن کامل مقاله:
1394/12/21

اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه شیراز، پژوهشکده علوم اجتماعی
روزهای کنفرانس:
از 1395/02/07 تا 1395/02/08
دبیر علمی : دکتر حلیمه عنایت
دبیر اجرایی : دکتر محمدتقی عباسی شوازی
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک