سبک زندگی اسلامی

معرفی

به نام خدا

راهنماي نگارش مقاله و شرایط  همایش ملی –علمی پژوهشی  سبک زندگی اسلامی

أ)‌ مقاله ارسالي لازم است شامل تمام موارد زير باشد:

1- عنوان مقاله

2- نام و آدرس ايميل مولف/ مولفين

3- چکيده فارسي: چكيده مقاله  حداکثر300کلمه ، شامل بيان هدف هاي اصلي مقاله، روش و نيز مهم ترين يافته‌هاي اثر باشد و كليدواژه‌هاي مقاله (حداقل 3 و حداكثر 7 واژه) به دنبال چكيده بيايد.و آنها را با ویرگول از هم جدا کنید.

4-برای نگارش مقاله از نرم افزار Microsoft Office Word نسخه 2010 یا 2007 استفاده کنید.

اندازه صفحات A4و حاشیه های بالا، پایین، چپ و راست هر صفحه 5/2 ، سانتی متر انتخاب شود.و کل صفحات مقاله حداکثر  20 صفحه باشد.

برای نگارش فارسی همواره از قلمB Nazanin  و برای نگارش لاتین همواره از قلم Times New Roman   با فونت 14 استفاده شود.

5- فهرست منابع

6- پيوست‌ها (در صورت لزوم)

ب)رعايت «دستور خط فارسي» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي(قابل دسترس در سايت فرهنگستان).

ج)شكل لاتيني نام‌هاي خاص و واژه‌هاي تخصصي و تركيبات خارجي با ذكر شماره در پاورقي درج شود.

د)ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافي به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب يا اشاره به آن در درون متن و ميان دو كمان( ) بيايد.

1. منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارۀ جلد و صفحۀ منبع يا كد متداول آن است؛ مثال:(شهيد ثاني،2/11-12؛ مفيد،87)

2. در مورد منابع لاتين اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلي نوشته شود؛ مثال:(Gadamer,85)

3. در صورتي که از يک نويسنده چند اثر مورد استناد قرار گيرد، لازم است با درج نام مشهور اثر پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود؛ مثال: (شهيد اول، لمعه، 22؛ همو، دروس، 2: 30)

4. يادداشت‌هاي توضيحي شامل توضيحات بيشتري كه به نظر مؤلف ضروري به نظر مي‌رسد، با ذكر شماره در پاورقي همان صفحه درج شود. در يادداشت‌ها چنانچه به مأخذي ارجاع يا استناد شود، از همان شيوۀ ارجاع درون متني تبعيت مي‌شود.

هـ) ضروري است فهرست منابع به ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام اشهر نويسندگان(منطبق با مستند مشاهير ايران يا فهرست کتابخانۀ ملي) در انتهاي مقاله بيايد. عناصر كتابشناختي در مورد مقاله‌ها، كتاب‌ها و گزارش‌ها و ساير مراجع به شرح زير است:

1. مقاله‌ها:‌ نام نويسنده، عنوان كامل مقاله(داخل گيومه)، نام مجله يا مجموعه مقالات(با حروف ايرانيك يا ايتاليك)، جلد يا دوره، شماره، سال انتشار، شمارۀ صفحات آغاز و انجام مقاله.

2. كتاب‌ها: نام نويسنده، عنوان كتاب(با حروف ايتاليك)، نام مترجم يا مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار،‌ سال انتشار.

3. گزارش‌ها و ساير مراجع:‌ اطلاعات كافي و كامل داده شود.

و) جهت رعايت اصول داوري بي‌طرفانه، تاكيد مي‌شود كه در هيچ جاي مقاله (به جز صفحه‌ي اول طبق الگوي نگارش) نبايد مطلبي كه نويسنده يا يكي از نويسندگان مقاله را معرفي نمايد آمده باشد. قيد مرتبه‌ي علمي و نام سازمان متبوع، قيد استخراج مقاله از رساله كارشناسي ارشد و يا دكتراي پژوهش‌گران، قيد تقدير و تشكر از كساني كه همكاري و راهنمايي كرده‌اند، و امثال اين توضيحات در صورت لزوم و تمايل و نيز مشخص كردن يكي از نويسندگان به عنوان نويسنده‌ي پاسخ‌گو در صورت تعدد نويسندگان، تماماً در پاورقي صفحه‌ي اول مقاله است.

ز) مقالات ارسالي نبايد قبلاً‌ در جايي چاپ يا ارائه شده باشند.

ح) دبيرخانه همايش در انتخاب و ويرايش مقالات (بدون تصرف در محتواي علمي آن) آزاد است.

و) مقالات واصله در صورت رعايت ضوابط علمي و الگوي نگارش بلافاصله براي داوري ارسال خواهد شد. نتيجه‌ي داوري مقالات و اصلاحات درخواستي به محض دريافت از طريق ايميل به اطلاع نويسنده‌ي مسئول خواهد رسيد.

 نام نويسنده بدون عنوان دكتر ساير القاب و عناوين در زير عنوان مقاله نوشته شده و در پاورقي اطلاعات دقيق نويسنده به فرمت زير نوشته شود:

 نام خانوادگي، نام،مرتبه‌ي علمي، سمت و نام سازمان يا دانشگاه محل خدمت، ايميل، [و در صورت تمايل: آدرس و شماره تلفن يا نمابر]

در صورت تعدد نويسندگان،‌ اسامي دوم به بعد به ترتيب اولويت در سطرهاي بعد زير هم نوشته شود. به منظور سهولت ارتباط دبيرخانه و ساير علاقمندان با نويسندگان مقاله،‌ يك نفر از افراد فهرست نويسندگان در پاورقي به عنوان نويسنده‌ پاسخ‌گو معرفي شود.

ارسال  مقاله به دو صورت فایلword  و pdfفقط از طریق آدرس  پست  الکترونيکي (sabkezendegi@umz.ac.ir) دبيرخانه همايش دریافت می گردد .

درارسال  مقاله  نویسنده یا نویسندگان دریک فایل و اصل مقاله در فایل دیگر ارسال گردد.

رعایت موازین علمی _ پژوهشی در مقاله ( چکیده، مقدمه، پیشینه ، متن، نتیجه گیری، ارجاعات، فهرست منابع و مآخذ ، تصاویر) ضروری است
دبيرخانه همايش به اطلاع مي رساند هزينه شرکت در همايش به شرح ذيل است :

شرکت در همايش با مقاله

شرکت در همايش برای مقاله بیشتر از یکی 

شرکت در همايش با مقاله (دانشجويي)

100000 تومان

30000 تومان

50000 تومان

شرکت در همايش بدون مقاله جهت دریافت گواهی شرکت

شرکت در همايش بدون مقاله (دانشجويي)

50000 تومان

30000 تومان

 

وجه شرکت در همايش شامل كتابچه يا سي دي چکيده مقالات ، پکيج تخصصي همايش ، ناهار و پذيرايي بوده و شامل اسكان نمي‌گردد.

هزينه اسکان براي عزيزان شهرستاني متعاقبا اعلام خواهد شد کساني که تمايل به اسکان در ايام همايش دارند درخواست خود را به دبيرخانه همايش اعلام فرمايند .

گواهي پذيرش و تاييد مقالات براي همه نويسندگانی که مقالاتشان پذیرفته شده بعد از پرداخت وجه مقاله صادر خواهد شد . کارت شرکت در همايش براي مقالاتي که داراي چندين نويسنده است براي يک نفر صادر خواهد شد. در صورت تمايل به شرکت در همايش از سوي ساير نويسندگان ، هزينه شرکت در همايش از سوي آنان بايد جداگانه پرداخت گردد.

به تمامي شرکت کنندگان در همايش گواهي حضور ارايه خواهد شد.

ارايه کارت دانشجويي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي ثبت نام کنندگان دانشجويي الزامي است.

چکيده مقالات ارايه شده به همايش پس از احراز اصالت اصل مقالات در قالب کتاب يا سي دي منتشر خواهد شد .

از محققان یک مقاله انفرادی و سه مقاله مشترکپذیرش می گردد.  

کليه پرداخت ها بايد به حساب شماره0108780016008 بانک ملی شعبه مرکزی بابلسر به نام تمرکز درآمد معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران واریز وتصویر فیش واریزی را  به  پست  الکترونيکي (sabkezendegi@umz.ac.ir) دبيرخانه همايش ارسال گردد . اصل فيش واريزي را تا زمان همايش نزد خود نگه داريد.

تلفن دبیرخانه همایش : 35302600-011

دبیران همایش ملی علمی پژوهشی سبک زندگی اسلامی

رئیس همایش  : دکتر فخرالدین اصغری                                    f.asghari@umz.ac.ir                                                                                                                                                                           دبیر همایش : دکتر حبیب الله   حلیمی جلودار                                 jloudar@umz.ac.ir

دبیر علمی همایش : دکتر محمود دیانی                     mahmooddayyani@yahoo.com

دبیر اجرایی همایش : دکترمحسن نورایی                                   m.noor.3@gmail.com

مدیر اجرایی همایش : مهرداد ابراهیمی طوری                nahad.ebrahimi@gmail.com

 

 

محورها
اخبار
دسترسی سریع
تاریخ های مهم

1394/1/15    مهلت ارسال مقاله  

1394/2/23         زمان همایش

اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه مازندران
روزهای کنفرانس:
از 1394/02/23 تا 1394/02/23

محور اوّل: سبک زندگی اسلامی، مفهوم‌شناسی و مباحث نظری

1ـ مفهوم‌شناسی سبک زندگی اسلامیاز دیدگاه ادیان و مکاتب فکری.

2ـ ابعاد، مؤلّفه‌ها و ظرفیتهای سبک زندگی اسلامی ایرانی.

3ـ رابطة سبک زندگی با الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت.

4ـ ظرفیت‌های فکری موجود در منابع اسلامی برای تدوین سبک زندگی اسلامی (استنباط و پویایی اجتهاد)

5ـ استخراج و تدوین مؤلّفه‌های  سبک زندگی اسلامی در حوزة خانواده (ازدواج، خویشاوندی، طلاق و ...) بر اساس قرآن، فقه، اخلاق و فلسفه

6ـ استخراج و تدوین مؤلّفه‌های  سبک زندگی اسلامی در حوزة اقتصاد بر اساس قرآن، فقه، اخلاق و فلسفه (فرهنگ کار جمعی، اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف، کارگریزی، رباخوری و ...)

7ـ استخراج و تدوین مؤلّفه‌های  سبک زندگی اسلامی در حوزة حقوق شهروندی  بر اساس قرآن، فقه، اخلاق و فلسفه (حقوق همسایگی، فرهنگ آپارتمان‌نشینی، محیط زیست، رانندگی و ...)

8ـ استخراج و تدوین مؤلّفه‌های سبک زندگی اسلامی در حوزة علم و آموزش بر اساس قرآن، فقه، اخلاق و فلسفه (نقش دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیّه، نقش دانشجویان و طلاب، نقش استادان و مدرّسان و ...)

محور دوم: سبک زندگی اسلامی،آسیب‌شناسی و مباحث کاربردی

1- سبک زندگی اسلامی و دانشجوی ایرانی. (مهارتهای زندگی، مهارتهای ارتباطی، مهارتهای اجتماعی، شادکامی، نظم، پوشش و ...)

2ـ سبک زندگی اسلامی و آسیب‌شناسی اجتماعی (مصرف موادِّ مُخدِّر، مشروبات الکلی، خانة مُجرّدی، رفتارهای جنسی پرخطر، تجمّل گرایی و ...)

3ـ سبک زندگی اسلامی و روابط عاطفی و انسانی. (همسر، فرزند، همنوع و ...)

4ـ سبک زندگی اسلامی و انضباط اجتماعی. (قانونمداری و ...)

5ـ سبک زندگی اسلامی و معماری و مسکن.  

6ـ سبک زندگی اسلامی، تفریحات، اوقات فراغت و سرگرمی­ها

7ـ سبک زندگی اسلامی و پوشش و عفّت.

8ـ سبک زندگی اسلامی و ارزش‌های اخلاقی. (صداقت، امانتداری. امیدواری، صبر، استعانت، توکّل و ...)

9ـ سبک زندگی اسلامی و بهداشت روانی و جسمی (خشونت و پرخاشگری، دروغ، غیبت، افسردگی، خودکشی، نابردباری، مُدارا، آستانة تحمّل، عادات غذایی، فعّالیّت‌های جسمی و ورزشی و ...)

10- سبک زندگی اسلامی، رسوم و آیین­ها. (سوگواری، جشن­ها و ...)

11- سبک زندگی اسلامی، رسانه، فضای مجازی و شبکه­های اجتماعی

12- سبک زندگی اسلامی؛ ظرفیتهای موجود در آثارو میراث اسلامی. (مساجد، موقوفات، بقاع متبرکه و ...)

 

دبیر : دکتر حبیب الله حلیمی جلودار
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک