ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

معرفی
همایش بزرگداشت بیهقی

به نام خداوند جان وخرد

_________________________________________________

فراخوان چکیده ی مقاله ششمین همایش ملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

اوّل آبان 1395

به مناسبت روزملّی بزرگداشت بیهقی

محوراصلی ششمین همایش: روایت و روایت پژوهی درتاریخ بیهقی

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

______________________________________________________

پژوهشگر فرهیخته وگرانمایه

باسلام ودرودفراوان؛

   دبیرخانه ی دائمی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(مستقر دردانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری) ، درپی برگزاری همایش های پژوهشی ملّی درسال های گذشته، دربزرگداشت نویسنده توانا وخردمند« ابوالفضل بیهقی»(آفریننده ی اثر سترگ ادب فارسی، تاریخ بیهقی)در پی آن است دراوّل آبان 1395 نیز به مناسبت روزملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، ششمین همایش ملّی بزرگداشتِ این نویسنده ی بزرگ را برگزارکند. از آن پژوهشگر فرهیخته دعوت می شود چکیده ی پژوهش خودرادرباره ی ابوالفضل بیهقی وتاریخ بیهقی (به ویژه درحوزه ی روایت و روایت پژوهی درتاریخ بیهقی) بااین ویژگی ها(حداکثرتا اوّل شهریور 1395) به ایمیل این جانب ارسال فرمایید:

-        چکیده مقاله: بی نازنین 13/ شامل هدف ها، روش ها، نتایج اصلی ودستاوردها/ حداکثر10سطر وحدود 150 تا200 واژه/ ورد / غیر پی دی اف؛

-        عنوان چکیده: بی تیتر12/ کوتاه، دقیق و روشن؛

-        نام نویسنده ویا نویسندگان: بی نازنین 12- غیر بولددرزیر عنوان چکیده؛

-        واژه های کلیدی: بی نازنین 12- غیر بولد؛5-6 واژه.

-        رتبه وجایگاه علمی ودانشگاهی و نشانی پست الکترونیکی:بی نازنین 10- غیر بولد/درزیرنویس؛

-        این چکیده دارای امتیاز خاص خودبراساس امتیازبندی پژوهش های دانشگاهی وآیین نامه ارتقا خواهد بود ودرروزبزرگداشت ابوالفضل بیهقی ارائه وگواهی آن نیز خدمتتان تقدیم خواهدشد.

-        چکیده های این همایش در لوح فشرده منتشر و از برگزیدگان دعوت می شود در روزبرگزاری همایش،سخنرانی پژوهشی خودراارائه کنند.

-        این همایش در پایگاه ISCثبت وگواهی آن خدمتتان تقدیم می شود.

-        زمان ارسال چکیده: حداکثرتا اوّل شهریور 1395

-        نیازی به ارسال اصل مقاله نیست؛

-        به آثار ارزشمند علمی- پژوهشی ،در چارچوب محورهای جایزه ی ویژه دوسالانه ی فرهنگی ادبی «بیهقی»(پیوست این فراخوان)،جوایزی ارزنده تعلّق خواهد گرفت.

-        نشانی پست الکترونیکی این جانب:  m.alavi2007@yahoo.com                                         باسپاس واحترام بسیار

مهیار علوی مقدّم

رییس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

دانشگاه حکیم سبزواری

26اسفند 1394

محورها
اخبار
دسترسی سریع
تاریخ های مهم
اطلاعات کنفرانس
 
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری
روزهای کنفرانس:
از 1395/08/01 تا 1395/08/01

جایزه ویژه دوسالانه ی فرهنگی- ادبی «بیهقی»

    با یاری پروردگار بزرگ و با هدف ارج نهادن به فرهنگ ،اندیشه ، هنر وادبیات در شهر فرهنگ‌پرور و اندیشه‌ورز سبزوار، با پیشینه‌ی تاریخی کهن و با مردمی فرهنگ دوست و وجود فرهیختگان، پژوهشگران و هنرمندان توانمند،جایزه ی ویژه فرهنگی ادبی «بیهقی»(آراسته به نام نویسنده ی بزرگ ایران زمین- ابوالفضل بیهقی- که اثر ارزشمند ادبی وتاریخی او- تاریخ بیهقی- به مثابه ی ستاره ای در آسمان فرهنگ وادبیات سرزمینمان می درخشد وموجبِ افتخار بیهق کهن وسبزوار است)با این مشخصات در شهر سبزوار برگزار می شود:

1-هدف از اهدای جایزه: بسط و گسترش  پژوهش های فرهنگی و گسترش مفاهیم ارزشمند ادبی وهنری؛

2-زمان برگزاری مراسم اهدای جایزه : دوسالانه/ اوّل آبان هرسال(همزمان با اول آبان ، روز ملّی بزرگداشت بیهقی واستثنائاً در سال 1389: همزمان با برگزاری پنجمین همایش زبان وادبیات فارسی در 10 و11 آبان و پس از برگزاری حداقل دو دوره، تبدیل به سالانه خواهد شد)؛  دوره ی دوم: اول آبان 94 تا اول آبان95

3-ماهیّت جشنواره: ملّی وسراسری ؛

4-برگزار کنندگان جشنواره:دانشگاه حکیم سبزواری،موسسه علمی- فرهنگی انتظار قائم ،شهرداری وشورای اسلامی شهرستان سبزوار.

5-همیاران وپشتیبانان جشنواره: دانشگاه حکیم سبزواری، شورای اسلامی شهر سبزوار، ،شهرداری سبزوار،موسسه فرهنگی-هنری انتظار قائم وخیّرین فرهنگ ساز؛

6- ستادعلمی- اجرایی:    الف- مدیر علمی:  دکتر مهیارعلوی مقدّم؛   ب- مدیر اجرایی: آقای مهدی مقصودی؛

7-  اعضای بخش علمی جایزه:

 1- دکتر حسین بهروان؛     2- دکتر محمودرضا سلیمانی ؛   3- دکتر بهرام سیاوش پور ؛  4- دکتر علی عشقی ؛

5-  دکترمهیارعلوی مقدّم ؛      6- دکتر محمّد علی لطفی مقدّم ؛   7- استادپرویز مرزبان.

8- محورهای اصلی جایزه:

                الف- سبزوارپژوهی و بیهق پژوهی(کتاب)؛

                 ب- تالیف وانتشار آثار پژوهشی (کتاب) در حوزه ی فرهنگ، ادبیات و اندیشه ی خراسان بزرگ، تاریخ بیهقیوابوالفضل بیهقیو مفاخربزرگ وارزنده سبزوار ؛

                 ج- آثار هنری(مراسم آیینی،نمایشنامه  ، هنرهای تجسّمی،تندیس سازی وموسیقی و.... ) با محوریت بیهق،سبزوار، تاریخ بیهقیوابوالفضل بیهقی.

9- زمان داوری جشنواره:از اوّل آبان هرسال تا اوّل مهردوسال بعد(سال اوّل: داوری 5سال = از 1384تا مهر 1389 ودور دوم: داوری 5 سال:از آبان 1390 تا مهر1395 واز دور سوم به بعد: دوسالانه)؛

10- جوایز جشنواره:

         الف- نفر اوّل در یکی از سه محور اصلی: سه سکه ی طلای بهار آزادی،

          ب - نفر دوم در یکی از سه محور اصلی: سه نیم سکه ی طلای بهار آزادی،

11- مکان دبیر خانه ی جشنواره:دانشگاه حکیم سبزواری (دانشکده ادبیات وعلوم انسانی)؛

اميدواريم همه‌ي ما بتوانيم در راستاي رشد و بالندگي فرهنگ، انديشه ،هنرو دانش سرزمينمان وبزرگداشت فرهنگ غنی وژرف ایران گام برداريم.

ستادعلمی- اجرایی جایزه ی ویژه فرهنگی ادبی «بیهقی»

دبیر : دکتر مهیار علوی مقدم
دبیر علمی : دکتر مهیار علوی مقدم
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک