به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند که فرمت پوستر همایش در صفحه وبسایت همایش قرار گرفته است. برای تهیه پوستر نکات زیر در نظر گرفته شود:
 
١- ذكر عنوان مقاله، نويسندگان و نام دانشگاه در پوستر الزامى است.
 
٢- فونت پوستر دلخواه است و با توجه به حجم متن مطالب آورده شده در پوستر مى تواند متغير باشد.
 
٣- نيازى به يكسان بودن فونت در همه جاى متن نيست (طراحى پوستر از نظر زيبايى شناختى به سليقه و خلاقيت نويسنده بستگى دارد).
 
٤- نيازى به ذكر همه منابع در پوستر نيست و فقط مطالب مهم به طور خلاصه و چكيده ذكر شود تا براى خوانندگان پوستر قابل استفاده باشد.
 
5- چاپ پوستر در فرمت A2 صورت گیرد.