دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

معرفی
ُSNCCI

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران توسط گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه برگزار خواهد نمود. این کنفرانس با هدفِ ایجاد انسجام و تعامل هرچه بیشتر میان متخصصین، محققین، کارشناسان، دانشجویان و مسئولین رشته آب و هواشناسی و حوزه های مرتبط با آن برنامه ریزی گردیده و در تمامی حوزه های پژوهشی مرتبط، پذیرش مقاله خواهد داشت.

محورها
اخبار
دسترسی سریع
تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات: 

10 اسفندماه 1396

اعلام نتایج داوری:

26 اسفندماه 1396

تاریخ برگزاری کنفرانس:

19 اردیبهشت ماه 1397

اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه فردوسی مشهد
روزهای کنفرانس:
از 1397/02/19 تا 1397/02/19

محورهای کنفرانس:

1.       تغییرات آب و هوایی در ایران (آشکارسازی، آثار و پیامدها، آسیب پذیری، کاهش آثار سوء و سازگاری)

2.        ایران و معاهدات بین المللی تغییرات آب و هوا - (ارزیابی سیاستگذاری های مبتنی بر تغییرات آب وهوا)

3.        آب و هواشناسی کاربردی (کشاورزی، حمل و نقل، معماری، پزشکی، گردشگری و ...)

4.        مدل سازی آب و هوا - پیش بینی زیر فصلی (S2S)، فصلی و بلندمدت

5.        آب و هواشناسی و چالش های محیطی ایران "محور ویژه کنفرانس"

6.        طرح نظریات جدید و نظریه پردازی در آب و هواشناسی

7.        آب و هواشناسی همدید و دینامیک (خاورمیانه و ایران)

8.        مخاطرات جوی و پدیده های آب و هوایی فرین

9.        آب و هواشناسی ماهواره ای

10.    آب و هواشناسی شهری

11.    آب و هواشناسی دیرینه

12.    هیدرواقلیم

دبیر : دکتر عباس مفیدی
دبیر علمی : دکتر عباس مفیدی
دبیر اجرایی : دکتر آذر زرین
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک