توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی

کمیته علمی همایش

اعضای کمیته علمی همایش

نام و نام خانوادگی

تخصص

محل فعالیت

دکتر محمد تقی رهنمایی

جغرافیای گردشگری

دانشگاه تهران

دکتر عباس سعیدی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر اسماعیل شهبازی

توسعه روستایی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر دلاور بزرگنیا

مدیریت گردشگری

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

دکتر محمد رضا رضوانی

جغرافیای گردشگری

دانشگاه تهران

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

جغرافیای گردشگری

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید علی بدری

برنامه ریزی روستایی

دانشگاه تهران

دکتر محمد سلمانی

اکوتوریسم

دانشگاه تهران

دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی

گردشگری روستایی

دانشگاه مازندران

دکتر روزبه میرزایی

برنامه ریزی گردشگری

دانشگاه مازندران

دکتر مصطفی قدمی

گردشگری شهری

دانشگاه مازندران

دکتر ناصر علیقلی زاده فیروزجایی

گردشگری روستایی

دانشگاه مازندران

دکتر محمد حسن ذال

گردشگری میراث

دانشگاه مازندران

دکتر فرامرز بریمانی

گردشگری روستایی

دانشگاه مازندران

دکتر نازنین تبریزی

مدیریت جهانگردی

دانشگاه مازندران

دکتر صادق صالحی

جامعه شناسی محیط زیست

دانشگاه مازندران

 نصراله   مولایی هشجین

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر حسن افراخته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر مصطفی طالشی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

دکتر خدیجه بوذرجمهری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد حسین کریم

توسعه روستایی

عضو هیات مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران

دکتر علیرضا کرباسی

توسعه روستایی

عضو هیات مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران

دکتر وحید ریاحی

توسعه روستایی

عضو هیات مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران

دکتر محمد حاصلی

توسعه روستایی

عضو هیات مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران

دکتر مجتبی پالوج

توسعه روستایی

عضو هیات مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران

محمود حسن پور

مدیریت جهانگردی

دانشگاه مازندران

دکتر حیدر جانعلیزادهچوبستی

علوم اجتماعی

دانشگاه مازندران

دکتر نادر رازقی

علوم اجتماعی

دانشگاه مازندران

دکتر محمود شارع پور

علوم اجتماعی

دانشگاه مازندران

دکتر احمد رضایی

علوم اجتماعی(اقوام)

دانشگاه مازندران

دکتر غلامرضا ملک شاهی

جغرافیا و امایش سرزمین

دانشگاه مازندران

دکتر لیلا حبیبی

گردشگری

دانشگاه مازندران

دکتر یونس غلامی

اکوتوریسم

دانشگاه کاشان

دکترطهمورث حسن قلی پور

مدیریت

دانشگاه تهران

دکتر مهدی سقایی

گردشگری روستایی

موسسه اموزش عالی حکیم جرجانی

دکتر محمد نجارزاده

مدیریت گردشگری

دانشگاه سمنان

دکتر محمد امین خراسانی

گردشگری روستایی

دانشگاه تهران

دکتر بهمن صحنه

گردشگری روستایی

دانشگاه گلستان

دکتر محمد اکبرپور

گردشگری روستایی

دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر بهرام ایمانی

گردشگری روستایی

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر سعید رضا اکبریان رونیزی

گردشگری روستایی

دانشگاه شیراز

دکتر رعنا شیخ بیگلو

گردشگری

دانشگاه شیراز

دکتر فرهاد عزیزپور

گردشگری روستایی

دانشگاه خوارزمی

دکتر بهار بیشمی

گردشگری و جوامح محلی

سازمان میراث فرهنگی کشور

دکتر ناصر رضایی

گردشگری

سازمان میراث فرهنگی کشور

دکتر مرضیه موغلی

جغرافیا

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد لارستان

دکتر خدیجه گلین مقدم

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانشگاه فرهنگیان

حسن حسینی امینی

جغرافیا

مدرس دانشگاه پیام نور

دکتر مصطفی محمدی

بازاریابی گردشگری

دانشگاه مازندران

دکتر سارا غلامی

جغرافیا

دانشگاه ازاد اسلامی واحد نور

جابر پارسایی

جغرافیا و گردشگری

دانشگاه ازاد اسلامی واحد نور

 

 

دسترسی سریع
تاریخ های مهم

ارسال متن اصلی مقاله 30/9/1394 تا 5/2/1395

اعلام نتایج نهایی مقالات 30/1/1395 - 10/2/1395

 

اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه مازندران
روزهای کنفرانس:
از 1395/02/21 تا 1395/02/22

دبیر اجرایی: دکتر اکبر علیوردی نیا

دبیر : دکتر حیدر جانعلی زاده چوبستی
دبیر علمی : دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک