کنفرانس فیزیک ایران 1395

معرفی

کنفرانس فیزیک ایران و بیست و یکمین همایش دانشجویی فیزیک 1 تا 4 شهریور ماه 1395 در دانشگاه شیراز برگزار می‌شود. اولویت شرکت با اعضای انجمن فیزیک و ارائه‌دهندگان مقاله است. در صورت فراهم بودن امکانات و به‌تشخیص کمیتۀ اجرایی، سایر متقاضیان نیز پذیرفته خواهند شد. لطفاً همۀ متقاضیان شرکت در کنفرانس از جمله مقاله‌دهندگان، پرسشنامه الکترونیکی ثبت‌نام در کنفرانس را در ‌نشانی وب گاه (http://www.psi.ir/?physics95) تکمیل نمایند.

محورها
اخبار
دسترسی سریع
تاریخ های مهم
ارسال متن کامل مقاله:
از 1394/11/01 تا 1395/02/29
داوری متن کامل مقاله :
از 1395/02/29 تا 1395/04/31
نتایج نهایی متن کامل مقاله:
از 1395/04/15 تا 1395/05/15
ثبت نام فردی شرکت کنندگان:
از 1394/11/01 تا 1395/04/31

 

اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه شیراز ، انجمن فیزیک ایران
روزهای کنفرانس:
از 1395/06/01 تا 1395/06/04
دبیر علمی : دکتر اصغر عسگري
دبیر اجرایی : دکتر محمود مرادی
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک