دوازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران

شیوه‌نامۀ تنظیم مقاله
راهنماي تنظيم مقاله
مقاله باید مطابق آخرین شيوه‌نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسي و نیز اصول نگارش یکی از مجله‌های علمی- پژوهشی پشتیبان گردهمایي با نرم افزار word 2007 یا 2010، قلم B zar شمارة 13 و حداکثر در 20 صفحة 4A (6000 تا 6500 کلمه) تنظیم و با رعایت موارد زیر به دبیرخانة همایش ارسال شود:
عنوان مقاله: در بالای مقاله، وسط سطر با قلم تیرة 13.
نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) و مرتبة علمی در زیر عنوان مقاله، سمت چپ با قلم10.
متن چكيده، واژه‌های کلیدی، مقدمه، متن مقاله، نتیجه‌گیری و فهرست منابع با قلم 13.
چکیده شامل: مسأله، هدف، روش و دستاورد کلی پژوهش باشد و 150 تا 200 کلمه باشد.
يادآوري: مقاله بايد در بردارندة دستاوردهاي تازة علمي بوده و پيشتر در گردهمایی و يا نشريه‌اي ارائه و چاپ نشده ‌باشد.
 
دسترسی سریع
تاریخ های مهم

ارسال متن کامل مقاله:

از 1395/11/24 تا 1396/2/31

داوری متن کامل مقاله:

از 1396/03/01 تا 1396/04/15

نتایج نهایی متن کامل مقاله:

از 1396/04/1 تا 1396/04/31

ثبت‌نام فردی شرکت‌کنندگان:

از 1395/11/24 تا 1396/05/31

 

اطلاعات کنفرانس
 
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران و دانشگاه رازی
روزهای کنفرانس:
از 1396/06/15 تا 1396/06/17
دبیر : دكتر خلیل بیگ زاده
دبیر علمی : دکتر خلیل بیگ زاده
دبیر اجرایی : دکتر الیاس نورایی
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک