اولین کنفرانس ملی قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیری

معرفی

اولین کنفرانس قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیری

قرآن پژوهی معاصر در آستانۀ یک دگرگونی معرفت‌شناخت در راستای تحولات بنیادین معرفت شناخت در خاستگاه پارادایمی مدنیت معاصر اسلامی ـ ایرانی است. الگونگری پیشرفت سر رسیده است و به تدریج نوبت به اندیشه پژوهی پیشرفت می‌رسد و در برآیند این دگردیسی و بازفرآوری معرفت‌شناخت، اندیشه و دانش تفسیر به مثابه خاستگاه برآیندی و مقسم این علوم، نیز به میان آمده است. روش شناسی تفسیری در این میان یکی از راهبردی­ترین سرفصل ­های بهینه سازی این دگردیسی و فرآوری است. در راستای این رخداد ارجمن اولین کنفرانس «قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیری» برگزار می شود.

ضرورت این همایش

برگزاری هم اندیشی ملی و همایش تخصصی کنفرانس «قرآن‌پژوهی پیشرفت و روش‌شناسی تفسیر»، در برآیند چند ضرورت نظرگیر بر می آید که دلسوزان هم اندیش قرآنی خود بدان واقفند:
1ـ اهمیت سره سازی خاستگاه های اندیشه ای و پارادایمی و نظریه ای الگوی اندیشه و مدیریت پیشرفت و توسعۀ ملی بر مدار تعالیم قرآن کریم در نظام پژوهش تفسیری؛
2ـ اهمیت به سامان سازی سلسله مراتب معرفتی (و تنظیم ارتباط منظم و هماهنگ میان پارادایم، نظریه و روش) در فرآوری نظریۀ قرآنی پیشرفت و در این راستا تولید علوم انسانی قرآن بنیان و با درک این رتبه¬بندی، اقدام به طراحی پارادایم دانش قرآنی مدیریت تغییر و تحول؛
3ـ ضرورت تحقق بخشی کارآمدی و اقتدار توسعه ای دانش تفسیر و علوم انسانی قابل استخراج از تکاپوی قرآن پژوهی پیشرفت برای پردازی مدل های مفهومی و تجربی پیشرفت؛
4ـ ضرورت هدفمندسازی نظام ملی تولید دانش قرآنی در دو عرصۀ نظام آموزش و پژوهش حوزه های علمی و دانشگاهی در چارچوبۀ نقشۀ جامع اندیشه و دانش دینی (قرآنی).

اهداف همایش

1ـ در سطح پارادایم‌پژوهی، اهتمام به جریان‌داری قرآن کریم در عرصه مسأله‌پژوهی، نظریه‌پژوهی و روش‌شناسی‌پژوهی پیشرفت انسان و مدنیت معاصر؛

2ـ در سطح نظریه‌پژوهی، کوشش در پیشنهاد نظریه جامعی در الگوی پژوهش تفسیری و در این راستا بازخوانی  نظام مدیریت معاصری در دو عرصه تولید دانش و مدیریت دانش بنیان ملی پیشرفت؛

3ـ در سطح روش‌شناسی‌پژوهی، کوشش در بازخوانی نحله‌های متنوع روش‌شناسی تفسیری و کوشش در به دست دادن روش‌شناسی مطلوب پژوهش قرآن­ شناخت مسأله‌محور پیشرفت؛

4ـ اهتمام آغازین به فلسفۀ رو شتحقیق در علوم انسانی قرآن بنیان و زمینه‌سازی ایدۀ علوم انسانی قرآن‌بنیان؛

5ـ زمینه‌سازی ورود به پردازش نقشه جامع اندیشه و دانش قرآنی به مثابه کانون درون‌زای نقشه جامع علم در نظام اسناد بالادستی ج.ا.ا؛ 

6ـ گفتمان سازی رویکرد قرآن شناخت پیشرفت و اندیشه پژوهی پیشرفت در دو عرصۀ تولید ملی علم و نظام مدیریت پیشرفت.

محورها
اخبار
جدول برنامه کنفرانس قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیری
نشست تخصصی امکان قرآن شناخت علوم انسانی با حضور دکتر فاضلی تشکیل گردید.
دومین نشست از منظومه الگوی مدیریت قرآن شناخت پیشرفت در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید.
نشست تخصصی ملاحظات و ویژگی های تفسیر تاریخی قرآن کریم با حضور دکتر الویری در محل مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه(رشد) برگزار گردید
نشست تخصصی تفسیر تاریخی در نسبت با تفسیر پیشرفت شناخت قرآنی در مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) برگزار شد.
نظام تنزیلی قرآن کریم در عیار تفسیر پیشرفت شناخت
چشم انداز آغازین به ماهیت سازوکاری مدیریت پیشرفت
نشست تخصصی چشم انداز آغازین به ماهیت ساز و کاری مدیریت پیشرفت در گفتگو با دکتر علی نقی مشایخی
نشست تخصصی کارکرد سبک الگوی تنزیلی در پردازش الگوی مدیریت پیشرفت
نشست گذار از منطق های جزء نگر تفسیری به روش شناسی پژوهش پیشرفت نگر قرآنی
نشست تفسیر تاریخی در نسبت با تفسیر پیشرفت نگر قرآنی
نشست تخصصی ماهیت معرفت شناخت علوم انسانی قرآن شناخت
نشست تخصصی ماهیت معرفت شناخت علوم انسانی قرآن شناخت
نشست چرایی ها و چگونگی های نسبت دین و توسعه در گفتگو با دکتر تقی آزاد ارمکی
اندیشه قرآنی پیشرفت نگر در متن نظام مدریت تحقیق و توسعه درونزا در نشست با دکتر علی اصغر پورعزت
 • دسترسی سریع
  تاریخ های مهم

  زمان برگزاری همایش: 20 و21اردیبهشت 1396

  مهلت دریافت مقالات: 25 بهمن 1395

  اعلام نتایج داوری:15 اسفند 1395

  اطلاعات کنفرانس
   
  مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه(رشد)
  روزهای کنفرانس:
  از 1396/02/20 تا 1396/02/21
  دبیر علمی : دکتر احمد آکوچکیان
  دبیر اجرایی : دکتر حسین رجبی
  كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
  طراحی و اجرا: شرکت آداک