اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار ورزشی

معرفی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز با وجود این‌که حدود 5 سال از تاسیس آن می‌گذرد ولی به همت اساتید برجسته و مطرح خود در کشور توانسته است جایگاه ارزشمند و موثری را در حوزه آموزش و پژوهش علوم ورزشی به خود اختصاص دهد. تلاش و پشتکار این اساتید در سه گرایش فیزیولوژی، مدیریت و رفتار حرکتی ورزشی منبع بسیاری از کارکردهای مهم علمی و عملی در سطح ملی بوده است. در این بین گروه مدیریت ورزشی با جذب دانشجو در دو مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری مدیریت ورزشی در کنار سهیم بودن جهت تربیت دانشجویان کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ظرفیت بسیار گسترده‌ای در حیطه مدیریت ورزشی دارد. گروه مدیریت ورزشی توانسته در محورهای مدیریت استراتژیک، اقتصاد ورزشی، بازاریابی ورزشی، گردشگری، کارآفرینی، برند ورزشی، رویدادهای ورزشی، اماکن ورزشی، باشگاه‌ها و نهایتا کسب و کار در ورزش، پژوهش‌های بسیار مفیدی را انجام داده و نتایج آن گره‌گشای بسیاری از مسائل مدیریت ورزشی قلمداد می‌شود. حال آن‌که در ضرورت پرداختن به ورزش مبتنی بر دانش علمی و پیوستن حلقه علم و عمل ماهیت انکار‌ناپذیر برگزاری همایش‌های علمی را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر با توجه به اهمیت حوزه گردشگری در روند کنونی توسعه جوامع اجتماعی و نیز تاثیر شگرف ورزش در دستیابی به این امر مهم و اساسی در سالی که مقارن با تبریز 2018 پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی می‌باشد، می‌تواند زمینه علمی و عملی گسترده و پویایی را در استان آذربایجان‌شرقی بوجود آورد. این همایش با هدف استمرار سالانه آن و نیز با توجه به عنوان مطرح شده که مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و مدیریت موثر در گردشگری و کسب و کار ورزشی می‌باشد درنظر دارد تا با جذب مقالات و گزارش‌های علمی کاربردی و ارائه آن در همایش علمی با حضور صاحب‌نظران دانشگاهی کشور، زمینه توسعه و پیشرفت را در صنعت ورزش فراهم آورد.

کد اختصاصی همايش: ۰۱۸۰۴-۹۶۱۷۱